Menu

Transport: flygplatsen

Till flyg­plat­sen 20 km.

Buss­trans­port från an­kom­man­de flyg till ho­tel­let. Till av­gå­en­de flyg, buss­trans­port från ho­tel­let 70 minuter före fly­gets av­gång. Buss­trans­por­ten är av­gifts­be­lagd.

Karleby-Jakobstad flygplats ligger i Kronoby cirka 19 kilometer från Karleby centrum. Från flygplatsen till Jakobstad är det 30 kilometer och till Kaustby 42 kilometer.

Besöksadress: Flygarvägen 162, 68500 Kronoby
Öppettider: Terminalen är öppen vardagar mellan kl. 04.45 och 22.00. Lördagar, söndagar och helgdagar håller den öppet i samband med flygens avgångar och ankomster.

Telefon: 020-708 6811

Karleby-Jakobstad flygplats

puhelin
Ring 0207808920 priser Samtal från trådtelefon kostar 0,0835 €/samtal + 0,0702 €/min, samtal från mobiltelefon 0,0835 €/samtal + 0,1717 €/min
location
Salutorget 4 67100, Karleby
location
Salutorget 4
67100, Karleby
parking