Menu

Parkering

Infart till parkeringshall Kauppapaikka 18 från Pohjolankatu. Direkt förbindelse till hotellet från parkeringshuset.

Hallens maximihöjd är 2,0 meter.

Parkeringsavgiften är 8 €/dygn. Med S-Card-arbetsresekort 6€/dygn.

Registreringsnumret anges på hotellets reception och parkering ska betalas i receptionen samtidigt som rumsnotan. Du kan också betala avgiften i parkeringsautomaterna på parkeringsområdet när du anländer. Du kan betala kontant eller med kreditkort.

puhelin
Ring 010 783 1100 priser 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min
location
Kauppakatu 20 87100, Kajana
location
Kauppakatu 20
87100, Kajana
parking