Transport: flygplatsen

Kuopio flygplats ligger 70 kilometer från Idensalmi. Vissa flygturer har ordnad flygbusstransport. Bussen till Idensalmi startar från hållplatsen med skylten Idensalmi som finns framför flygstationen på Kuopio flygplats. I Idensalmi startar bussen från busstationen och kör vid behov via Lapinlax och Siilinjärvi. Mer information om transporten och flygbussens tidtabell finns på http://www.matkasavo.fi