Sök bokning

hotel-logo

Parkering

0riginal Sokos Hotel Vantaa har 135 parkeringsplatser i Aimo Parks garage.

0riginal Sokos Hotel Vantaa har 135 parkeringsplatser i Aimo Parks garage. Parkeringspriserna för övernattande gäster är 22 €/dygn eller 2 €/påbörjad timme. Parkering betalas i automaterna på våningarna K1 och K2.

Handikapparkering

I garaget finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade som är reserverade för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkering är gratis för tillståndshavare.

Parkeringsförmån för S-Card-kunder

Med rött S-Card -50 %/dygn eller Premium-kort -100 %/dygn. Förmånen ingår endast för affärs- eller dagspris. Förmånen gäller endast under vistelsen. För att få Premium S-Card-inkvarteringsförmånen för parkering ska du underteckna parkeringsbiljetten direkt i receptionen.

Elbilsladdning

Det finns 3 laddningspunkter för elbilar i parkeringsgaraget, laddning kostar 5€ / session utöver parkeringsavgiften. Laddningen av elbilen är avgiftsfri för S-Card-kunder.