Sök bokning

hotel-logo

Ansvarstagande

Ansvarstagande

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet.

Green Key

Vårt hotell har förbundit sig att beakta miljöns välbefinnande i sin verksamhet. Ett bevis på detta är att Original Sokos Hotel Arina i Uleåborg har erhållit Green Key-märkning. Green Key är en internationell miljömärkning.

Sustainable Travel Finland

Original Sokos Hotel Arina, Osuuskauppa Arinas hotellhelhet i Uleåborg, tilldelades i slutet av januari utmärkelsen Sustainable Travel Finland som ett bevis på hotellets värdefulla och långsiktiga arbete för hållbar turism. Programmet Sustainable Travel Finland utvecklades av Visit Finland och hjälper finska företag i turistbranschen att anamma hållbara och ansvarsfulla arbetsmetoder. Företag som genomgått STF-programmet och uppfyller alla kriterier tilldelas utmärkelsen Sustainable Travel Finland. Deras verksamhet följs upp och kontrolleras regelbundet. STF-utmärkelsen hjälper konsumenterna att hitta hållbara företag i turismbranschen.

Osuuskauppa Arina och dess verksamhetsställen, som Original Sokos Hotel Arina, förstärker med sin verksamhet områdets livskraft, främjar samarbetet mellan företag i området och tryggar tjänster såväl i tillväxtcentra som i glesbygdsområden. Som en del av programmet Sustainable Travel Finland har Original Sokos Hotel Arinas anställda konkretiserat verksamheten via ekologisk, ekonomisk, sociokulturell och etisk hållbarhet. Därtill har man i hotellverksamheten behövt fundera på aspekter som bland annat rör utvecklingen av besöksupplevelsen, den egna verksamhetens påverkan på den använda infrastrukturens hållbarhet, anpassning till och lindring av klimatförändringen samt hur det lokala samhället är en del av den egna företagsverksamheten.

Hur avspeglas det hos oss?

Sortering

Vårt hotell sorterar avfall på ändamålsenligt sätt enligt avfallslagen och de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Hos oss finns det tydliga sorteringsanvisningar för både gästerna och vår personal. På våning -2 i anslutning till parkeringshuset och i hissfoajéerna finns det sorteringsplatser för gästerna där du själv kan sortera ditt avfall. På rummen finns möjlighet att sortera olika avfall. Vid anskaffningar till hotellet undviker vi plast och prioriterar användning av återvunnet material.

Spara energi

I merparten av armaturerna på vårt hotell används lågenergi- eller LED-lampor. Dessutom sparar vi energi genom att rummen är utrustade med energioptimering samt genom vårt värmeåtervinningssystem. På rummen försätts belysningen och ventilationen automatiskt i energisparläge när ingen befinner sig i rummet. Vi mäter energiförbrukningen regelbundet och strävar ständigt efter att effektivisera vår energiförbrukning.

Spara vatten

Våra rum är utrustade med regnduschar, där vattenflödet följer Green Key-kriterierna. Vi följer upp vattenförbrukningen regelbundet.

Livsmedel

Vårt hotell erbjuder närproducerade livsmedelsprodukter i våra restauranger, vid frukosten, i shoppen i receptionen och i minibarerna. På våra restaurangmenyer finns dessutom alltid flera vegetariska alternativ. Vi strävar också efter att ha säsongsgrönsaker i vårt utbud på alla våra verksamhetsställen. I våra restauranger följer vi upp och försöker aktivt minska svinnet. Svinnet i minibarerna och i shoppen i receptionen minskar vi genom samarbete med Resq.

Miljöaktiviteter

Vi vill uppmuntra alla våra gäster att röra på sig på ett miljövänligt sätt! Du kan låna cyklar gratis på vårt hotell under din vistelse och i vår reception finns cykelkartor och information om utflyktsmål i närområdet. I receptionen finns även en mapp där vi har samlat tips på utflyktsmål och natursköna platser i Uleåborgsregionen.

Lokalt samarbete

Vi samarbetar på många olika sätt med lokala företag och skolor. I shoppen i receptionen säljs örhängen och yllesockor tillverkade av en hantverkare i Uleåborg samt choklad från en lokal chokladbutik. Vi erbjuder studerande och skolelever praktik- och PRAO-platser och har deltagit i studerandes och skolelevers arbetslivsrelaterade projekt.