Sök bokning

hotel-logo

Frukost

Frukost

FRUKOST PÅ HOTELLET

God mor­gon!

Läc­ker Break-fru­kost ser­ve­ras i re­stau­rant Hella på förs­ta vå­ning­en i ho­tel­let. Det rik­li­ga fru­kost­bor­det er­bju­der de­li­ka­tes­ser för vän­ner av såväl salt som sött. Unna dig själv och dina när­mas­te en lugn stund i en triv­sam om­giv­ning – vid ett dig­nan­de fru­kost­bord. Vid fru­kost­bor­det på Sokos Hotel får du extra ener­gi för shop­ping­da­gen eller af­färs­för­hand­ling­ar­na.

Vi öns­kar även andra än ho­tell­gäs­ter väl­kom­na på fru­kost. Då kos­tar fru­kosten 18 €. Barn 0–3 år äter fru­kost gra­tis. Barn 4–12 år be­ta­lar en­ligt ålder (1 euro/år).