Sök bokning

hotel-logo

Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland

Visit Finland har gett vårt hotell rätten att använda Sustainable Travel Finland märke

Vi har fått rätten att använda Sustainable Travel Finland märke som bevis på ett värdefullt och långsiktigt arbete för hållbar turism.

Sustainable Travel Finland är ett nationellt program för hållbar turism som förvaltas av Visit Finland, som tar hänsyn till ekologisk, sociokulturell och ekonomisk hållbarhet. Företag som har fått märket uppfyller kriterierna utifrån dessa värderingar.

Vi har gått igenom en utvecklingsväg för hållbar turism i sju steg, med kriterier enligt internationella standarder kopplade till varje steg. Måtten för hållbar turism kommer inte att fixas på en gång, men det är en utvecklingsväg. STF-märket förnyas regelbundet så att vi kan rapportera om vår kontinuerliga utveckling. STF-programmet och dess kriterier uppdateras också med jämna mellanrum.

Hållbarhet på Lakeus, Seinäjoki >>

Hållbarhet på Sokos Hotels >>