Sök bokning

hotel-logo

Green Key

Som ett Green Key hotell arbetar vi ansvarsfullt

Som ett Green Key hotell är vi engagerade i en ansvarsfull verksamhet

Green Key är världens ledande hållbarhetsprogram och certifikat inom turistnäringen. Ett företag som har erhållit Green Key-certifikatet har åtagit sig att kontinuerligt öka de sociala och ekonomiska fördelarna med sin verksamhet och minimera dess miljöpåverkan. Praktiska åtgärder vidtas t.ex. i följande fält:

  • Spara energi och vatten
  • Minska, sortera och återvinna avfall
  • Att engagera sig i miljömärkta tvättmedel, tryckpapper och mjukt mjukpapper i daglig användning.
  • Att gynna hållbart producerade livsmedel och minska matsvinnet
  • Öka kunskapen om hållbarhet bland personal, gäster och andra intressenter

Som Green Key-hotell är vi engagerade i den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhet, och vi rapporterar årligen om vår verksamhet i form av en fortsättningsansökan för att visa vår utveckling.

Hållbarhet på Lakeus, Seinäjoki >>

Hållbarhet på Sokos Hotels >>