Sök bokning

hotel-logo

Green Key

Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet.

Vårt hotell har åtagit sig att ta hänsyn till miljöns välbefinnande. Som ett bevis på detta har Original Sokos Hotel Rikala i Salo fått Green Key-symbolen.

Green Key är en internationell miljömärkning som främjar hållbar turism. Med ett miljöcertifierat hotell har resenärer bättre förutsättningar att göra miljömässigt hållbara val och minska sitt eget koldioxidavtryck.