Sök bokning

hotel-logo

Restauranger

FRANS & CHÉRIE

Du hit­tar den triv­sam­ma och av­slapp­na­de bist­ron Frans & Chérie i hjär­tat av Ro­vani­e­mi. I bist­ron Frans & Chérie kom­bi­ne­ras det frans­ka köket och bubb­lan­de livs­gläd­je på ett glad­lynt och char­migt sätt. Väl­kom­men att njuta av sam­va­ro, gläd­je och goda sma­ker! Bon appétit!

AMARILLO

Mat, dryck och av­slapp­nad fest­stäm­ning – där har du Ama­ril­los he­li­ga tre­e­nig­het. Med äkta Ama­ril­lo­at­ti­tyd tilla­gar vi re­jä­la och djär­va rät­ter som får som­bre­ror­na att dall­ra av väl­be­hag och till det bju­der vi på en fan­tas­tis­ka par­ty­stäm­ning; det är Ama­ril­lo i ett nöt­skal. Ama­ril­lo lig­ger vid Ko­ski­ka­tu i an­slut­ning till Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­na.

Öp­pet­ti­der och bords­bok­ning­ar:
Bords­bok­ning­ar och ak­tu­el­la re­stau­rang­ti­der finns här: Ra­flaa­mo