Sök bokning

Åtkomlighet

Åtkomlighet på Hotel Tott

Hotel Tott finns två handikapprum

Dusch för funktionshindrade: låg höjd, stödskenor, stödsits, förhöjd toalett tillgänglig från rullstol.

Det finns rullstolsramper vid hotellets huvud- och sidoingångar.