Sök bokning

hotel-logo

Parkering

Parkering

Det finns 130 gratis parkeringsplatser intill hotellet, inklusive 6 handikappplatser och 10 elbilsladdningsplatser. 120 av parkeringsplatserna har värmestolpar.