Sök bokning

hotel-logo

Frukost

Frukost i Break Sokos Hotel Koli Kylä

God mor­gon! Vår goda fru­kost ger dig ener­gi för hela dagen! Vill du börja din dag häl­so­samt eller är du mera för något sött och gott?

På vårt fru­kost­bord finns rik­ligt med al­ter­na­tiv för bägge fal­len. Med en fräsch smoot­hie eller färs­ka grön­sa­ker och frukt­klyf­tor bör­jar du dagen lätt. De lo­ka­la hand­gjor­da ka­rels­ka pi­ro­ger­na på vårt fru­kost­bord fram­bring­ar min­nen hos många och är en ut­märkt pro­dukt när du vill pre­sen­te­ra vår mat­kul­tur för dina gäs­ter.

Börja din mor­gon utan stress och njut av fru­kost­bor­dets rik­li­ga och mångsidi­ga utbud. Fru­kosten ser­ve­ras i salen på re­stau­rang Tervaskanto mån-fre 7.00-10.00, lör-sön och nationella helgdagar 7.30-11.00.

Även kun­der som inte bor på ho­tel­let är väl­kom­na på fru­kost; fråga efter pri­set i re­cep­tio­nen.