Sök bokning

hotel-logo

Ett säkrare hotellbesök

Besök Lahden Seurahuone säkert

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone har investerat i ny slags hygien och säker hotellvistelse.

Spridning av virus och bakterier från kontaktytor förhindras inte bara genom noggrann rengöring och övriga åtgärder, utan också genom ny finländsk innovation, det vill säga katalysbeläggning som bygger på nanoteknik. Katalysbehandlingen av ytor, som erbjuds av Nanoksi Finland Oy som erbjuder ythygienlösningar, är den första av sitt slag som genomförs på ett finländskt hotell.

Genom Nanoksi Finland Oy:s katalysbeläggning kan spridningen av koronavirus och andra mikrober på arbetsplatserna och i offentliga utrymmen minskas. En av virusets spridningsvägar är via ytor, exempelvis dörrhandtag, bord, stolskarmar, räcken och nästan alla ytor människan rör vid. Den fotokalytiska Nanoksi-beläggningen består av titanoxid som till följd av en kemisk reaktion skapar en helt ofarlig, osynlig och giftfri film på den yta som behandlas.

Katalysbeläggningen av Nanox har redan använts i Finland på flera platser, såsom sjukhus, vårdhem och skolor. Erfarenheterna av beläggningen har varit mycket positiva. Beläggningen verkar på ytorna i mer än ett år, men ungefär ett år efter beläggningen säkerställer man genom tester att beläggningen fortfarande fungerar som den ska. Enligt mätningar uppnår katalysbeläggningen samma nivå av hygien som operationssalar.

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone är det första finländska hotellet som har infört katalysbeläggningen, berättar hotellchef Marika Haavisto. Behandlingen genomfördes på de ytor som används mest, såsom räcken, de mest använda dörrhandtagen samt på stolarna och borden i restauranglokalerna.

– För oss är det viktigt att se till att vårt hotell är så säkert som möjligt, både för kunderna och personalen, betonar Haavisto.