Hem

Sök bokning

hotel-logo

Ansvarstagande

content-page-hero-image

Ansvarstagande i Lahden Seurahuone

Vårt hotell har tilldelats både Green Key-certifikatet och Sustainable Travel Finland-märkningen.

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet.

Läs mer om Green Key-symbolen här >>

Läs mer information om Sustainable Travel Finland-märket här >>

Seurahuone är den första aktören i Lahtisregionen som beviljats Sustainable Travel Finland-märket. Företag som får utmärkelsen uppfyller en rad kriterier som skapats av Visit Finland, som arbetar med att främja turism. Kriterierna beaktar såväl ekonomisk, ekologisk och social som kulturell hållbarhet.

– Vi mottar erkännandet med stor glädje och stolthet och fortsätter vårt värdefulla arbete för hållbar turism med ännu större motivation än hittills, gläder sig hotellchef Marika Haavisto.

För det traditionella och välkända hotellet i Lahtis innebär ansvarsfull verksamhet inte tomma löften, utan de ansvarsfulla gärningarna infrias och görs synliga i vardagen – exempelvis på följande sätt:

  • Förutom det färska erkännandet har Seurahuone beviljats Green Key-certifikatet, vars genomförande följs upp av externa bedömare varje år.
  • Papperslöshet är vardag, och onödiga utskrifter undviks. Till exempel skriver man inte ut beställningsorder i köket på Seurahuones Trattoria-restaurang, utan skickar dem per e-post till kockarna som tittar på beställningarna på en pekplatta.
  • Uppvärmnings-, vatten- och energiförbrukningen i Seurahuone följs upp noggrant. Dessutom har hotellet lampor och LED-belysning som styrs med rörelsesensorer.
  • Hotellet har minskat användningen av sugrör. De sugrör som används är ekologiska.
  • I Seurahuone tillreds inte mat av hotade fiskarter. Användningen av nötkött har minskat avsevärt och vegetariska alternativ har lagts till menyerna och övrig servering. Mötesserveringen utformas säsongsenligt, och man samarbetar nära med lokala producenter.
  • Vattenflödet och vattenförbrukningen följs upp regelbundet. Allt spillvatten från hotellet renas, och på Seurahuones finns solfångare som värmer upp en del av bruksvattnet.

Personalens röst hörs

Personalen vid Lahden Seurahuone spelar en central roll i hotellets ansvarsarbete.

– I vårt hotell uppmärksammar vi hållbar utveckling på många sätt, och alla anställda har möjlighet dra sitt strå till stacken genom sin egen verksamhet. Personalen diskuterar exempelvis återvinning och avfallssortering i arbetsgemenskapens "interna sociala nätverk". På så sätt kan vi dela våra kunskaper med varandra. Delaktiggörandet av personalen i hotellets ansvarsprogram är en nyckelfråga, berättar Marika Haavisto.

Lahden Seurahuones framtidsmål inkluderar bland annat att avsevärt minska matsvinnet, förbättra avfallssorteringen, minska koldioxidavtrycket och bibehålla arbetstillfredsställelsen på en hög nivå.

Alla de som arbetar på eller besöker Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone ansvarar för sin miljö och för att främja hållbar utveckling. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Platsen för bättre val.

Photo: Visit Lahti