Sök bokning

hotel-logo

Parkering

Parkering

Framför hotellet finns ett stort parkeringsområde för cirka 150 bilar, avgift per dygn 9 €.

Parkering

Framför hotellet finns ett stort parkeringsområde för cirka 150 bilar. Parkeringen är avgiftsbelagd kl. 22.00–7.00, avgift per dygn 9 €. Parkering betalas i hotellets reception. Var god och ge bilens registernumret för reception om du vill betala parkering tillsammans med rummet. Du kan även betala för parkering med EasyPark eller ParkMan appen.

På parkeringsområdet finns kameraövervakning med inspelning.

Elbilar

Användningen av laddstationerna (stickkontakttyp Type 2, maxeffekt 22 kW) är avgiftsbelagd. En särskild avgift betalas direkt i laddstationen. Betalning sker med RFID-tag eller via mobilappen Virta. För laddstationerna debiteras vanlig parkeringsavgift nattetid.

Mer information om laddstationerna finns här.