Sök bokning

hotel-logo

Parkering

Parkering i Original Sokos Hotel Seurahuone Kotka

Garage med 40 platser; 15 €/dygn.

PARKERING

NOTERA! Parkeringsgaraget är helt ur bruk från fre 17 maj till sön 9 juni 2024. Observera detta om du anländer till vårt hotell vid den tidpunkten.

Par­ke­rings­hus: 40 plat­ser. På grund av renovering är parkeringshusets lägsta nivå för närvarande inte i bruk.

Av­gift per dygn 15 €.

In­fart till par­ke­rings­hu­set från Ka­i­vo­ka­tu (Ka­i­vo­ka­tu 16) efter re­cep­tio­nen.

Par­ke­rings­hu­set har två plan. Du kom­mer till ho­tel­let an­ting­en via in­far­ten till par­ke­rings­hu­set eller genom att ta his­sen till re­cep­tio­nen från det nedre pla­net. Par­ke­rings­av­gif­ten be­ta­las i re­cep­tio­nen. När du har be­ta­lat får du en bil­jett som du ska an­vän­da när du kör ut ur par­ke­rings­hu­set.

Handikappparkeringsplatserna är för närvarande inte i bruk på grund av renoveringar.

Två par­ke­rings­plat­ser är re­ser­ve­ra­de för han­di­kapp­par­ke­ring på nedre plan i par­ke­rings­hu­set. Det finns bar­riär­fri till­gång till ho­tellre­cep­tio­nen från nedre plan (trapp­hiss/hiss).

Par­ke­rings­hu­sets max­höjd är 2,5 m.

El­bi­lar

Laddstationerna (stickkontakttyp Type 2, maxeffekt 22 kW) finns på den bakre väggen på övervåningen i parkeringsgaraget. Användningen av laddstationerna är avgiftsbelagd. En särskild avgift betalas direkt i laddstationen. Betalning sker med RFID-tag eller via mobilappen Virta. För laddstationerna debiteras vanlig parkeringsavgift för garaget.

Mer information om laddstationerna finns här.

Toriparkki parkeringshus

Seurahuone Kotka genomgår för tillfället ett omfattande renoveringsarbete. På grund av renoveringsarbetet har den nedersta våningen i hotellets parkeringshus fått tas ur bruk, vilket innebär att det i dagsläget endast finns ett 40-tal parkeringsplatser i hotellets parkeringshus.

Förutom vårt eget garage rekommenderar vi att du använder köpcentret Pasaati Toriparkki som ligger cirka 500 meter bort. Du kan köpa parkering på Kotka Toriparkki vid Kotka Seurahuones reception, priset är €9/24h. Om du vill använda Toriparkki under din vistelse kan du köra direkt till Toriparkki först. Vid incheckning frågar receptionen efter bilens registreringsnummer som används för att aktivera parkeringstillståndet. Att köra ut från Toripark är möjligt 24/7 med registreringsnumret. Det är enkelt att köra in under Toriparks öppettider (mån–fre 7–22, lör 7–22, sön 12–22), om du behöver aktivera parkering i förväg under dessa öppettider, vänligen kontakta vårt hotells reception innan ankomst för att tillhandahålla registreringsnummer.