Sök bokning

hotel-logo

Parkering

Parkering i Original Sokos Hotel Seurahuone Kotka

Garage med 80 platser; 15 €/dygn.

PARKERING

Par­ke­rings­hus: 80 plat­ser. Av­gift per dygn 15 €.

In­fart till par­ke­rings­hu­set från Ka­i­vo­ka­tu (Ka­i­vo­ka­tu 16) efter re­cep­tio­nen.

Par­ke­rings­hu­set har två plan. Du kom­mer till ho­tel­let an­ting­en via in­far­ten till par­ke­rings­hu­set eller genom att ta his­sen till re­cep­tio­nen från det nedre pla­net. Par­ke­rings­av­gif­ten be­ta­las i re­cep­tio­nen. När du har be­ta­lat får du en bil­jett som du ska an­vän­da när du kör ut ur par­ke­rings­hu­set.

Två par­ke­rings­plat­ser är re­ser­ve­ra­de för han­di­kapp­par­ke­ring på nedre plan i par­ke­rings­hu­set. Det finns bar­riär­fri till­gång till ho­tellre­cep­tio­nen från nedre plan (trapp­hiss/hiss).

Par­ke­rings­hu­sets max­höjd är 2,5 m.

El­bi­lar

Laddstationerna (stickkontakttyp Type 2, maxeffekt 22 kW) finns på den bakre väggen på övervåningen i parkeringsgaraget. Användningen av laddstationerna är avgiftsbelagd. En särskild avgift betalas direkt i laddstationen. Betalning sker med RFID-tag eller via mobilappen Virta. För laddstationerna debiteras vanlig parkeringsavgift för garaget.

Mer information om laddstationerna finns här.