Sök bokning

hotel-logo

Maretarium

Maretarium i Kotka

Du för se över 60 inhemska fiskarter i vitögat och övernattar bekvämt på Original Sokos Hotel Seurahuone Kotka.

MARETARIUM I KOTKA

Kotka Ma­re­ta­ri­um är ett unikt salt­vat­ten­sa­kva­ri­um som lig­ger vid havet i Sa­pok­ka i Kotka (700 m från ho­tel­let). Du får se över 60 in­hems­ka fiskar­ter i vitö­gat och över­nat­tar be­kvämt på Ori­gi­nal Sokos Hotel Seu­ra­hu­o­ne Kotka.

ORIGINAL SOKOS HOTEL SEURAHUONE, KOTKA

Med S-Förmånskort upp till –25 % av Dagens pris

1.1.-31.12.2024

I pri­set ingår:

  • inkvartering
  • frukost
  • kundbastu

Så här bokar du:

Gör en bokning på sokoshotels.fi: Logga in på vår webbplats för att utnyttja ditt S-Förmånskort. Logga in med ditt S-användarkonto eller skapa ett nytt konto längst upp till höger på sidan under Logga in. Du kan också boka till Early Bird eller Dagens pris utan att logga in. Fyll i de upp­gif­ter som be­hövs för bok­ning­en. Då visas de till­gäng­li­ga rums­pri­ser­na. Välj öns­kat pris och even­tu­el­la tilläggs­pro­duk­ter och -tjäns­ter. In­trä­des­bil­jet­ter till Ma­re­ta­ri­um finns under tilläggs­pro­duk­ter, var­i­från de läggs till i din bok­ning. Du får en bok­nings­be­kräf­tel­se till din e-post. Ob­ser­ve­ra att du inte kan boka kring­pro­duk­ter för bok­ning­ar samma dag. Hör dig för på ho­tel­let om kring­tjäns­ter.

In­for­ma­tion:

Sokos Ho­tels För­sälj­nings­tjänst, tfn +358 300 870 000, må–fr kl. 8–18 eller di­rekt via ho­tel­let, tfn +358 10 7821 000. Pris för sam­tal »

Förmånen är avsedd för S-gruppens ägarkunder och gäller vid fritidsresor. Pri­set va­ri­e­rar en­ligt dag. Be­grän­sat antal paket.