Hem

Sök bokning

hotel-logo

Transport

content-page-hero-image

Goda transportförbindelser från Kaarle.

Till Original Sokos Hotel Kaarle är det enkelt att komma med flyg, buss, tåg och bil.

Till flyg­plat­sen 20 km

Kar­le­by-Ja­kob­stad flyg­plats lig­ger i Kro­no­by cirka 20 kilo­me­ter från Kar­le­by cent­rum. Från flyg­plat­sen till Ja­kob­stad är det 30 kilo­me­ter och till Kaust­by 42 kilo­me­ter.

Be­söks­a­dress: Fly­garvä­gen 162, 68500 Kro­no­by

Öp­pet­ti­der: Ter­mi­na­len är öppen var­da­gar mel­lan kl. 04.45 och 22.00. Lör­da­gar, sön­da­gar och helg­da­gar hål­ler den öppet i sam­band med fly­gens av­gång­ar och an­koms­ter.

Te­le­fon 020-708 6811

https://www.finavia.fi/sv/flygplatser/karleby-jakobstad

Till järn­vägs­sta­tio­nen 0,4 km

Järn­vägs­ga­tan 1

1x Bil­jett­au­to­ma­t in­om­hus

Sta­tions­hal­len är öppen må–sö 7.00-22.30.

Taxi 0100 85111

https://www.vr.fi/sv

Till busstationen 0,4 km

Fa­briks­ga­tan 13

Te­le­fon 020 710 5399

Må-Fre 07-18

https://www.matkahuolto.fi/sv