Hem

Sök bokning

hotel-logo

Tillgänglighet

content-page-hero-image

Original Sokos Hotel Kaarle har rum för funktionshindrade.

Dessutom har tillgängligheten tagits i beaktande både i restaurang- och mötesutrymmen samt på parkeringen.

Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­le har tre en­kel­rum (15 m²) med bred säng och rym­ligt bad­rum (6 m²). På be­ställ­ning fås även en dusch­stol. Rum­men lig­ger nära his­sar­na på vå­ning­ar­na 2, 3 och 4.

Hu­vu­den­trén till vårt ho­tell är hin­der­fri, adress Sa­lu­tor­get 4 och Karl­ebyga­tan 25. Vårt ho­tell har tre his­sar, två in­till re­cep­tio­nen (his­sar­nas dörr­bredd 90 cm) och den tred­je nära yt­ter­dör­ren mot Karl­ebyga­tan (his­sens dörr­bredd 110 cm).

Mått

⦁ Rummets dörröppning är 77 cm

⦁ Dörrposten har en låg tröskel, som är 2,5 cm

⦁ Sängarnas höjd är 52 cm

⦁ Sängarnas bredd är 140 cm

Bad­rum

⦁ Badrummets dörröppning är 85 cm

⦁ Dörrposten har en låg tröskel, som är 2,5 cm

⦁ Toalettstolens höjd är 43 cm

⦁ På sidorna av toalettstolen finns stödräcken

⦁ Bidédusch bredvid toalettstolen

⦁ Stödhandtag i duschen

⦁ Flyttbar duschstol

⦁ Höjden på badrummets bänkskiva är 68 cm

Ett hin­der­fritt rum ska bokas i för­väg, an­ting­en via Sokos Ho­tels för­sälj­nings­tjänst eller di­rekt via oss på Kaar­le. För oss är varje kunds triv­sel lika vik­tig och vår per­so­nal står gärna till din hjälp.

Varmt väl­kom­men!

Re­stau­rang­er och mö­tes­rum

I våra re­stau­rang­er, Ama­ril­lo och Vas­ta­ran­ta, tar vi hand om alla våra gäs­ter. Pas­sa­gen genom ho­tel­lets entré och bak­dörr till re­stau­rang­er­na och mö­tes­rum­men är hin­der­fri. Våra mö­tes­rum på förs­ta vå­ning­en är hin­der­fria. En hin­der­fri to­a­lett finns mitt emot mö­tes­rum­men på 1 vå­ning­en nära Ama­ril­lo och re­cep­tio­nen.

Par­ke­ring

Vi har två hin­der­fria par­ke­rings­plat­ser. De finns på Karl­ga­tan 25 under tak och nära in­gång­en. Samt­li­ga par­ke­rings­plat­ser är av­gifts­fria för våra ho­tell­gäs­ter.

Sokos Ho­tels för­sälj­nings­tjänst, tel. +358 (0) 300 870 000, mån-fre kl. 8-18.

Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­le, tel. +358 (0)20 780 89 00, kaar­le.​kokkola@​sokoshotels.​fi

Pris för sam­tal >>