Hem

Sök bokning

hotel-logo

Husdjur

content-page-hero-image

Sällskapsdjur är välkomna till Original Sokos Hotel Kaarle!

Vi inkvarterar mer än gärna också våra gästers fyrbenta familjemedlemmar.

Tilläggs­av­gift för säll­skaps­djur 15 €/dygn, ingen av­gift för S-Card-med­lem­mar (när du över­nat­tar till pri­ser som be­rät­ti­gar till S-Card-för­må­ner; gäl­ler inte bonus­nät­ter). Vare sig du är på vec­ko­sluts­re­sa, ar­bets­re­sa eller hundut­ställ­ning är din hund all­tid lika väl­kom­men på Sokos Ho­tels. Best Fri­end och Sokos Ho­tels-ked­jan ser till att både din och hun­dens resa blir enkel, lyc­kad och be­kväm.

När ni an­län­der till ho­tel­let får ni en väl­komst­på­se, i vil­ken det finns bl.a. tugg­ben, hund­på­sar och ett in­fo­pa­ket om or­tens när­mas­te hund­par­ker och ve­te­ri­när­tjäns­ter. Sokos Ho­tels-ked­jan och Best Fri­end har ska­pat triv­sam­ma för­hål­lan­den och en in­bju­dan­de at­mo­sfär, vil­ket gör det ännu enkla­re än ti­di­ga­re att resa med hund.

Kom ihåg att nämna att du har med dig en hund då du gör ho­tell­bok­ning­en. För­u­tom hun­dar är också andra säll­skaps­djur varmt väl­kom­na till Sokos Ho­tels.