Hem

Sök bokning

hotel-logo

Frukost

content-page-hero-image

Frukosten - dagens viktigaste måltid! Original Sokos Hotel Kaarle bjuder på frukost i skärgårdsmiljö.

Njut av vår underbara frukost med flera lokala delikatesser och mycket hemlagat.

God mor­gon!

Frukosttider i juni:

1.-30.6.

må-fre kl. 6-9.30, lö kl. 6.30-12, sö kl. 8-12.

Frukosttider i juli-augusti:

1.7.-11.8.

må-fre kl. 6.30-11, lö kl. 6.30-12, sö kl. 8-12.

Frukosttider i augusti-september

12.8.-30.9.

må-fre kl. 6-9.30, lö kl. 6.30-12, sö kl. 8-12.

Frukosttider fr.o.m. 1.10. ->

må-fre kl. 6-9.30, lö kl. 6.30-11, sö kl. 8-11.

Du kän­ner den här­li­ga dof­ten av kaffe redan i dör­ren när du kom­mer för att äta fru­kost hos oss. Vi har dukat upp en unik och mångsidig fru­kost i en stäm­nings­full skär­gårds­mil­jö.

Original Sokos Hotel Kaarles frukost har blivit vald av våra gäster till Sokos Hotels -kedjans bästa frukost år 2023.

Per­so­na­len i vårt kök har med stor kär­lek valt ut ut­sök­ta lo­ka­la de­li­ka­tes­ser till våra gäs­ter. Vi ser­ve­rar tjär­bröd, hav­tornsyog­hurt, ho­nung, brö­d­ost och skin­ka från lo­ka­la pro­du­cen­ter. Vi har na­tur­ligt­vis hel­ler inte glömt de tra­di­tio­nel­la fru­kost­de­li­ka­tes­ser­na och ser­ve­rar även olika sä­songs­pro­duk­ter, som rågröt och kö­kets smak­sat­ta kvarg.

På fru­kost­bor­det finns också all­tid våra hem­la­ga­de de­li­ka­tes­ser, som knäc­ke­bröd, lax­mous­se, müsli och senap. Fru­kosten full­än­das av vår vän­li­ga och le­en­de per­so­nal.

Du är hjärt­ligt väl­kom­men på fru­kost, även om du inte över­nat­tar hos oss! Du kan boka bord här.

Pris: 16,50 €

Pris för barn:

Under 12 år 1€/levnadsår

Under 3 år 0€

Välkommen och njut!