Sök bokning

hotel-logo

Bastu

Bastubad varje kväll för våra gäster på Original Sokos Hotel Kaarle.

Våra bastun vid Kaarle representerar Authen­tic Fin­nish Sauna Ex­pe­ri­ence -upplevelsen, kom och slappna av!

Slapp­na av och kopp­la av en stund. Våra kund­ba­stun Ahjo och Sohjo värms upp för våra gäs­ter varje dag. Ba­stu­na har öppet mån-sön 17-21. Vi öns­kar er av­kopp­lan­de ba­stu­bad!

Utöver kundbastun, har vi två bastun som vi hyr ut. Miilu på bot­ten­vå­ning­en och Lai­tu­ri på 4:e vå­ning­en. Under sommarmånaderna har vi dessutom en bastu vid havet, som ligger bredvid vår sommarrestaurang Mustakari.

Läs mer om bastupaketen vi erbjuder här.

Bokningar och förfrågningar

Original Sokos Hotel Kaarles försäljningstjänst (må 9-16, ti-fre 8-17). Tel. 020 780 8920, e-mail sales.kokkola@sokoshotels.fi. Samtalspris till 020-nummer 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

Authentic Finnish sauna experience -certifikat till Kaarle!

Sauna from Fin­land ry har be­lö­nat Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­le med Authen­tic Fin­nish Sauna Ex­pe­ri­ence -cer­ti­fi­ka­tet som er­kän­nan­de för att vi i vår bastu har tagit i be­ak­tan­de alla fins­ka ba­stuns kärn­vär­den: au­ten­ti­ci­tet, mång­sin­nig­het, när­va­ro, av­kopp­ling, ren­lig­het och väl­be­fin­nan­de före, under och efter ba­stu­bad­ning.