Sök bokning

cityPage

Sokos Hotell i Karleby

Karleby representerar Mellersta Österbotten. Vårt hotell är beläget i landskapets centrum för handel, kultur och evenemang. Det bästa sättet att bekanta sig med orten är intill vårt hotell, i den gamla stadsdelen Neristan, som har utgjort skådeplatsen för invånarnas liv och öden i århundraden. Idag finns där kaféer, restauranger, butiker och parker.

1 Sokos Hotell i Karleby

Original Sokos Hotel Kaarle

Original Sokos Hotel Kaarle

Salutorget 4, 67100 Karleby