Sök bokning

hotel-logo

Transport

Karta och köranvisning

Sö­der­i­från:

1. Efter bron tar du andra kors­ning­en till väns­ter (Kaup­pa­ka­tu).

2. Sedan tar du förs­ta kors­ning­en till höger (Lou­hen­ka­tu) där det finns skylt­ning till ho­tel­lets par­ke­ring.

Norr­i­från:

1. Kör längs hu­vud­ga­tan (Po­hjo­lan­ka­tu) sö­derut mot cent­rum

2. Efter tra­fik­lju­sen vid Sa­von­ka­tu tar du förs­ta por­tin­far­ten på höger sida (vid por­ten finns skylt­ning till par­ke­ring­en).

Flygplatsen

Ku­o­pio flyg­plats lig­ger 70 kilo­me­ter från Iden­sal­mi.

Mer in­for­ma­tion om trans­por­ten finns på http://​www.​matkasavo.​fi

Tågstation

0,5 km till tågstationen.

Det är en­kelt att ta sig från järn­vägs­sta­tio­nen till Ori­gi­nal Sokos Hotel Kol­jon­vir­ta! Från järn­vägs­sta­tio­nen går du rakt uppåt längs gatan Sa­von­ka­tu i cirka 500 meter till du kom­mer till kors­ning­en med gatan Lou­hen­ka­tu, där du vän­der väns­ter. Gå en bit nedåt längs Lou­hen­ka­tu och en­trén till vårt ho­tell lig­ger på vänst­ra sidan av gatan.

Hamnen

Till ham­nen 0,5 km.

Från ham­nen är det 250 meter till ho­tel­let. Från ham­nen tar du höger längs Ve­i­kon­ka­tu och fort­sät­ter i 300 meter, sedan tar du väns­ter in på Ri­ista­ka­tu och fort­sät­ter tills du kom­mer till tor­get. Till fots kan du korsa tor­get till höger mot Lou­hen­ka­tu, där det också finns en entré till ho­tel­let. Med bil tar du di­rekt efter tor­get höger in på Kaup­pa­ka­tu och sedan väns­ter in på Lou­hen­ka­tu, där in­far­ten till ho­tel­lets par­ke­rings­plats finns.

Busstationen

Till bussta­tio­nen 0,2 km.

Från bussta­tio­nen (Kaup­pa­ka­tu 18) går du till väns­ter mot gatan Lou­hen­ka­tu. Lou­hen­ka­tu vän­der uppåt till höger vid en R-kiosk. Gå upp­för längs Lou­hen­ka­tu, vårt ho­tell lig­ger på högra sidan av gatan.

Från bussta­tio­nen kan du även gå till höger mot gatan Po­hjo­lan­ka­tu. Po­hjo­lan­ka­tu vän­der uppåt till väns­ter. Från Po­hjo­lan­ka­tu vän­der du väns­ter in på in­ner­går­den och här finns en­trén till vårt ho­tell.