Sök bokning

hotel-logo

S-Card förmåner

S-Card förmåner: Original Sokos Hotel Koljonvirta

Gratis biobiljett i Idensalmi

  • Gra­tis bio­bil­jett till "Savon Kinot" bi­o­gra­fer
  • För­må­nen gäl­ler en­dast när du över­nat­tar på vårt ho­tell till ett pris som be­rät­ti­gar till S-Card-för­må­ner­na (1 bil­jett/per vis­tel­se)
  • Du får för­måns­ku­pong­en i re­cep­tio­nen när du chec­kar in
  • För mer in­for­ma­tion om bi­o­gra­fer, besök: http://​www.​savonkinot.​fi

Gratis inträde till gymmet i Keila- ja Liikuntakeskus Liike Oy