Sök bokning

hotel-logo

Fardanvisningar

Karta och köranvisning

Sö­der­i­från:

  1. Efter bron tar du andra kors­ning­en till väns­ter (Kaup­pa­ka­tu).

  1. Sedan tar du förs­ta kors­ning­en till höger (Lou­hen­ka­tu) där det finns skylt­ning till ho­tel­lets par­ke­ring.

Norr­i­från:

  1. Kör längs hu­vud­ga­tan (Po­hjo­lan­ka­tu) sö­derut mot cent­rum

  1. Efter tra­fik­lju­sen vid Sa­von­ka­tu tar du förs­ta por­tin­far­ten på höger sida (vid por­ten finns skylt­ning till par­ke­ring­en).