Sök bokning

hotel-logo

Åtkomlighet

Observera att hotellet på grund av sin ursprungliga struktur är svårt att förflytta sig med rullstol och att det finns flera trappor i hotellbyggnaden.

Solo Sokos Hotel Torni har ett tillgänglighetsanpassat rum. Rummet kan kopplas till ett intilliggande rum med en mellandörr, där en assistent för rörelsehindrad kan vistas.

När du gör en bokning är det bra att notera att hotellet på grund av sin ursprungliga struktur är svårt att flytta runt med rullstol och det finns flera trappor i hotellbyggnaden.