Sök bokning

hotel-logo

Fardanvisningar

Fardanvisningar

Det är lätt att nå oss från alla håll. Välkommen till Original Sokos Hotel Kupittaa!

Original Sokos Hotel Kupittaa har tre ingångar. Huvudentrén är från Tykistökatu, dessutom kan du komma till oss med torra fötter från Kupittaa tågstation och P-Intelligate parkeringshus.

Kundparkering är möjlig

 • i det uppvärmda P-Intelligate parkeringshuset
 • utanför hotellet på P Kupittaa stations parkeringsplats

Läs mer om parkering här.

När du kommer från Helsingfors:

 • Ta Helsinforsvägen till Åbo.
 • Sväng av till höger vid avtaget vid Kalevarampen mot Kuppis Österås.
 • Sväng vänster i trafikljusen in på Kalevavägen mot Kuppis + (plustecknet står för sjukhussymbolen som är ett rött kors).
 • Kör längs Kalevavägen (som övergår i Artillerigatan) och du ser hotellet till vänster.
 • Om du vill parkera i P-Intelligate, sväng vänster i den första korsningen med trafikljus efter hotellet. Entré till parkeringshuset ca x meter till vänster (P-Intelligate).

När du kommer från Tammerfors:

 • När du kommer längs Tammerfors riksväg (E63), sväng av till höger vid avtaget mot E18 Helsingfors.
 • Fortsätt längs Åbo omfartsväg mot Helsingfors
 • Sväng av till höger vid avtaget mot Turku/Hämeenlinna/Forssa
 • Sväng höger i trafikljusen mot Åbo
 • Kör rakt längs Tavastlandsvägen mot Åbo och sväng vänster mot Kuppis Keramikfabriksgatan (före Åbo Universitetscentralsjukhus)
 • Sväng höger i trafikljusen in på Artillerigatan och du ser hotellet på vänster sida
 • Om du vill parkera i P-Intelligate, sväng vänster i den första korsningen med trafikljus efter hotellet

När du kommer från hamnen:

 • Kör rakt längs Slottsgatan mot Åbo centrum
 • Sväng höger i trafikljusen mot Helsingfors
 • Sväng vänster i trafikljusen mot Helsingfors Tavastehus
 • Sväng höger mot Itäharju
 • Sväng höger i trafikljusen in på Artillerigatan, du ser hotellet på vänster sida
 • Om du vill köra in bilen i parkeringshuset genast, sväng höger in på Joukahainengatan i korsningen före hotellet

När du kommer från Björneborg:

 • Kör mot Åbo och sväng efter järnvägsbron (underfarten) till vänster mot Helsingfors/Tavastehus
 • Fortsätt mot Tavastehus
 • Sväng vänster mot Kupittaa/Itäharju
 • Sväng höger mot Itäharju
 • Sväng höger i trafikljusen in på Artillerigatan, du ser hotellet på vänster sida
 • Om du vill köra in bilen i parkeringshuset genast, sväng höger in på Joukahainengatan i korsningen efter hotellet