Menu

Parkering

Parkeringshallen Aimo Park Kluuvi

Betala parkeringsavgiften i hotellets reception (34 €/24 h och med S-Card 32 €/24 h) eller direkt i parkeringshallen.
Infart från Kajsaniemi via Trädgårdsgatan 1, 00100 Helsingfors. Kör längs tunneln och följ skyltarna för Aimo Park. Från våningarna K2 och K3 kommer du antingen direkt till köpcentret i Gloet eller till hörnet av Universitetsgatan och Glogatan som ligger nära hotellets reception. Infart kl. 6.00–24.00, utfart 24 h. Registreringsidentifieringen av fordonet börjar parkeringstiden när fordonet körs in och slutar när fordonet körs ut ur parkeringen. Hallens maximihöjd 2,3 m.

Läs mer på Aimo Park Kluuvis webbplats.

Betalningssätt:

  • Betalning i receptionen.
  • Med betalkort i en betalautomat
  • Aimo Park Easy – betalning på internet
  • Mobilbetalning: Taskuparkki
  • Faktura


Laddningsplatser för elbilar

Avgiftsbelagda laddningsplatser för elbilar (3 st.)

Den privata parkeringshallen P-Kluuvi

Vi rekommenderar att hotellets gäster parkerar i parkeringshallen P-Kluuvi. Hotellet har ingen egen parkering. 
Betala parkeringsavgiften i hotellets reception (34 €/24 h och med S-Card 32 €/24 h) eller direkt i parkeringshallen.

Välj helst nivå C eller D, från dem är det den kortaste vägen via köpcentret i Gloet till hotellets reception. Infart kl. 6.00–24.00, utfart 24 h. Registreringsidentifieringen av fordonet börjar parkeringstiden när fordonet körs in och slutar när fordonet körs ut ur parkeringen. Hallens maximihöjd 2,3 m.
Läs mer på P-Kluuvis webbplats.

 

Betalningssätt:

  • Med betalkort i betalautomaten
  • Mobilbetalning: EasyPark (725) eller ParkMan
  • Med betalkort på webben inom 48 h efter parkeringstiden
  • Automatisk debitering av betalkort
  • Faktura

 

Tillgänglighetsanpassad parkering

P-Kluuvi har två parkeringsrutor för rörelsehindrade (översta våningen, område E). Parkering till normalpris för innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Laddningsplatser för elbilar

Fortums avgiftsbelagda laddningsstationer för elbilar finns i F-området på övre planet bredvid in- och utfarten till Fabiansgatan.

I hallen finns dessutom 14 av Parkkisähkös laddningsstationer för elbilar som är belägna i område B på nedre planet.
 

puhelin
Ring 0300 870 020 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Glogatan 8 00100, Helsingfors
location
Glogatan 8
00100, Helsingfors
parking