Menu

Historia

 

På Glovikens botten

Kan du tänka dig att den här platsen endast bestod av lervälling på 1800-talet? På den tiden sträckte sig nämligen Gloviken med sitt grumliga vatten ända till Espa och hotellets plats. Så småningom började viken fyllas ut, eftersom den var ett problem för Helsingfors som växte sig allt större. Till området kånkades en hästlast efter en annan med sand och alla möjliga jordmaterial. Det gick dock långsamt att fylla ut viken, så de första gatorna på området byggdes som smala bryggor. Den urbana legenden säger att det på den tiden fanns en brygga på hotellets plats, där langarna försedde folket med alkohol.   

 

Helsingfors första storhotell 

Hotelli Helsinki öppnades 1930 i bankens affärspalats. Den stora hotellbyggnaden med åtta våningar och hallar, restaurangavdelningar och gästrum var det första i sitt slag i Finland. Även om landet befann sig i finansiellt trångmål och förbudslagen strypte restaurangverksamheten, fick Hotelli Helsinki snabbt en egen följarskara med stamkunder – särskilt bland affärsmän, konstnärer och idrottare. I den dåvarande festvåningen hölls viktiga möten och fantastiska fester. Och som ni ser, erövrade vi därefter hela byggnaden. 

 

Pauli Blomstedts avtryck

1930 öppnades Helsingin Suomalaisen Säästöpankkis affärsbyggnad med åtta våningar på Glogatan. Den unga arkitekten Pauli Ernesti Blomstedt vann planeringstävlingen för byggnaden. Blomstedt hade en examen från Tekniska högskolan i bagaget och hade tidigare arbetat på bland annat de berömda arkitekterna Armas Lindgrens och Bertel Jungs kontor. Affärsbyggnaden representerade klassismen och blev ett av arkitektens mest betydelsefulla arbeten. Utöver bankverksamheten startades samtidigt hotellverksamhet i byggnaden och Blomstedt stod även för designen av hotellets hela inredning och möbler.  Hotellrestaurangen Pauli's Pizza & Grill är vår hyllning till arkitekten. 

 

puhelin
Ring 0300 870 020 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Glogatan 8 00100, Helsingfors
location
Glogatan 8
00100, Helsingfors
parking