Transport: järnvägsstationen

Hotel ligger mittemot järnvägsstationen!