Förbindelser: Järnvägsstationen

     

Ca 0,3 km till järnvägsstationen.