Förbindelser: Järnvägsstationen

     

Ca 0,3 km till järnvägsstationen.

puhelin
Ring 0201234800
location
Georgsgatan 26 00100, Helsingfors
location
Georgsgatan 26
00100, Helsingfors
parking