Menu

Förbindelser: Busstationen

Ca 0,5 km till bussarna i Kampen och järnvägsstationen.

puhelin
Ring 0201234800
location
Georgsgatan 26 00100, Helsingfors
location
Georgsgatan 26
00100, Helsingfors
parking