Parkering

60 garage plats 12 € / dag och ett par lediga platser utomhus. Köranvisningar och nycklar från receptionen.