Sök bokning

Leveransvillkor Sokos Hotels och Radisson Blu hotell

Allmänna boknings- och avbokningsvillkor på S-gruppens hotell

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH SPECIALVILLKOR

Dessa villkor tillämpas på enskilda hotellbokningar, om inget särskilt avtal har ingåtts. Dessa villkor gäller dock inte bokningar som görs av privatpersoner om bokningen görs för en grupp på över 9 personer. Dessa villkor tillämpas även på hotellbokningar som görs via S-gruppenhotellens webbplatser.

Hotellet har rätt att använda specialvillkor som avviker från dessa villkor, om det är motiverat att använda specialvillkor på grund av helgdagar, hotellspecifika specialevenemang, säsongsvariationer eller kringtjänster i anslutning till övernattningen.

2. BOKNING OCH BEKRÄFTELSE

I samband med bokningen ska du ange namn, bostadsadress, ankomst- och avresedatum samt betalningssätt.

Bokningen är bindande för hotellet när den har bekräftats muntligen, skriftligen eller till exempel per e-post och när du har fått ett bekräftelsenummer. Som en förutsättning för att bokningen ska vara bindande kan hotellet fastställa olika regler som villkor för bokningen. Hotellet kan till exempel kräva att en bokningsavgift betalas eller att bokningen garanteras med kreditkort.

3. ANKOMST OCH AVRESA

Rummet är normalt tillgängligt på ankomstdagen senast kl. 16.00 och rummet ska överlåtas på avresedagen senast kl. 12.00. Hotellet kan ha ankomst- och avresetider som avviker från dessa tidpunkter. Avvikande ankomst- och avresetider anges i bokningsbekräftelsen.

Om inget annat har överenskommits vid bokningstillfället eller om inga andra villkor gäller för det pris du valt eller vid tidpunkten för bokningen, är rummet reserverat för dig fram till kl. 18.00 på den ankomstdag som anges i bokningen. Om du anländer senare än detta ska du garantera din sena ankomsttid med kreditkort. I annat fall kan hotellet sälja rummet vidare. Tidsgränser som avviker från den allmänna regeln anges i bokningsbekräftelsen.

Om du anländer till hotellet enligt de ankomsttider som anges i bokningsbekräftelsen, men det bokade rummet inte är ledigt, ska hotellet utan extra kostnader se till att du får ett rum som så långt som möjligt motsvarar nivån på det bokade rummet.

4. BOKNINGSGARANTI

Kreditkort används för att garantera bokningen. En rumsbokning som garanterats med kreditkort gäller vid sen ankomst utan att du behöver meddela om den sena ankomsten separat.

För att garantera rumsbokningen behöver vi följande uppgifter: ditt namn, kortnummer och kortets giltighetstid samt adress, telefonnummer och e-postadress. Vi ber dig lämna uppgifterna skriftligen eller muntligen.

5. AVBOKNING, ÄNDRING OCH UTEBLIVEN ANKOMST

Avbokningar ska göras senast vid den tidpunkt som anges i bokningsbekräftelsen. Avbokningsvillkoret gäller även bokningar av flera dygn.

Om du uteblir utan avbokning, har hotellet rätt att som ersättning debitera dig för ett dygn inklusive skatt samt för andra eventuella tilläggstjänster i anknytning till bokningen.

Om det gäller en flera nätters övernattning, måste du betala det överenskomna priset för den oanvända tiden. Avresa före den överenskomna tidpunkten kan också medföra ändringar i det totala priset för övernattningen.

6. BETALNINGAR

Alla hotell accepterar de vanligaste betalkorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera utländsk valuta, kuponger, checkar eller betalkort om hotellet inte har erbjudit sig att göra detta.

Om rummet inte har betalats i förväg, ska hotellrummet betalas kontant eller med kreditkort vid ankomsten till hotellet. När det gäller internationella kreditkort har hotellet rätt att göra en debitering eller en förauktorisering av kreditkortet i samband med bokningen. Hotellet har rätt att dra en bokningsavgift från kreditkortet som förskottsbetalning i samband med bokningen. Avgiften fastställs av hotellet och dras av från den slutliga räkningen. Om hotellet inte har gjort en förauktorisering av ditt kreditkort, har hotellet rätt att i samband med incheckningen ta ut en kontant säkerhet för användning av tilläggstjänster (till exempel minibaren).

7. GÄSTENS UPPTRÄDANDE PÅ INKVARTERINGSSTÄLLET

På hotellet följer vi god sed och hotellets ordningsregler. Om du bryter mot dessa regler kan du omedelbart avlägsnas från hotellet. Du måste ändå betala priset för övernattningen och de tilläggstjänster som du har beställt och du kan inte kräva att få tillbaka en redan gjord betalning.

8. HOTELLETS ANSVAR FÖR DINA TILLHÖRIGHETER

Du kan förvara dina värdeföremål i förvaringsboxen på rummet eller be hotellet att förvara dina värdeföremål. Hotellet har rätt att ta ut en avgift för förvaring av föremål.

Om de tillhörigheter som lämnas för förvaring är exceptionellt värdefulla ska du meddela hotellet om detta innan du lämnar in dem. Hotellet kan vägra att ta emot sådana tillhörigheter för förvaring.

Du ansvarar själv för ditt bagage, om inte hotellet har tagit emot det för förvaring. Om hotellet inte ansvarar för bagage som tagits emot för förvaring, ska hotellet meddela detta separat.

Hotellet ansvarar inte för tillhörigheter som förvaras i förvaringsboxen på rummet.

Hotellet ansvarar inte för om ett fordon som finns i parkeringshuset eller på hotellets parkeringsområde eller tillhörigheter som finns inuti fordonet skadas eller försvinner. I parkeringshuset och på sitt parkeringsområde ska hotellet tillräckligt tydligt meddela att det aktuella området inte är övervakat och att hotellet inte ansvarar för gästens tillhörigheter som finns på området.

9. GÄSTENS ANSVAR FÖR SKADA

Som gäst ansvarar du för skador som du orsakar avsiktligen eller av vårdslöshet (till exempel rökning på rummet) och som du, din gäst eller ditt husdjur tillfogar rummet eller hotellets övriga lokaler, möbler eller inventarier samt hotellets andra gäster eller deras tillhörigheter.

Ansvaret för skada bestäms utifrån de allmänna principerna för skadestånd.