Menu

Parkering

Aimo Park Wiklund är också tillgängliga för hotellgästerna. Infart längs rampen vid Brahegatan 8 till källaren under varuhusets öppettider. Utfart 24h.  Parkering på gatuplanet öppen 24 h.
Parkeringsplatser kan tyvärr inte reserveras på förhand. Parkeringsbiljetten byts ut mot en utkörningsbiljett mot en avgift i receptionen. Utkörningsbiljetter som fås i receptionen kostar 15,50 €. Med S-Card (rött eller svart) 11 €/natt.

Ingång till hotellet genom varuhuset.  Då Sokos Wiklund är stängt sker utgången till fots längs infartsrutten. Max höjd 2,4 m.

Den underjordiska parkeringshallen Aimo Park Louhi, infart vid Formansgatan/Västerlånggatan 12B. Max höjd 2,4 m. Infart kl. 6.00-24.00, utfart 24h.  Utfarten närmast hotellet är märkt med "Salutorget" -skyltar.Skriv ut parkeringsinstruktionen och –kartan här >>

puhelin
Ring 010 786 5000 priser 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min
location
Eriksgatan 11 20100, Åbo
location
Eriksgatan 11
20100, Åbo
parking