Företags- och miljöansvar samt säkerhet

Företags- och miljöansvar samt säkerhet

Ansvar i S-gruppens turism- och restaurangverksamhet

Vi förbrukar mindre vatten och energi

Alla S-gruppens hotell omfattas av Turism- och Restaurangförbundet rf:s energieffektivitetsavtal som förpliktar dem att effektivisera energiförbrukningen med 9 procent senast 2016. På Radisson Blu Seaside jämnade man ut trycket i vattenledningarna 2008. Vattenförbrukningen minskade avsevärt, man gjorde en besparing på cirka 20 000 euro och ändringen i trycket inverkade inte på kundnöjdheten. Erfarenheterna sporrar oss att göra samma sak i S-gruppens övriga hotell.

 

Vi minskar avfallsmängden

S-gruppens restauranger utarbetar matrecepten noggrant. På detta sätt kan vi optimera antalet inköp och minska mängden mat som går till spillo. Systematisk planering, rätt dimensionerade portionsförpackningar, effektiv hantering av råvaror och effektiv prognostisering av åtgången har lett till att matsvinnet har minskat avsevärt. I S-gruppens hotell sorteras avfallet i cirka tio olika fraktioner i syfte att minimera deponiavfallet. Tomma flaskor från hygienartiklar på Radisson Blu-hotellen återvinns som energi och materialet från kasserade handdukar används för att tillverka nya städdukar.

 

Effektivitet minskar transporterna

S-gruppens Turism- och restaurangsektor har koncentrerat nästan alla sina mat- och dryckesbeställningar till upphandlingsbolaget Meira Nova. Genom att koncentrera varuströmmarna har man lyckats uppå en beställningseffektivitet som är utmärkt jämfört med den allmänna nivån inom HoReCa-branschen även sett över hela Europa. Antalet transporter har minskat avsevärt.

 

Vi serverar god och hälsosam mat

Att maten smakar gott och är hälsosam samt att rena råvaror används är faktorer som beaktas i utbudet i alla S-gruppens restauranger och hotell. I restaurang Rosso har man infört fiberrika produkter, Radisson Blu Hotels Smart-rätter innehåller hälsofrämjande råvaror och Super Breakfast-frukosten erbjuder övernattningsgäster ekologiska produkter. Dessutom använder man säsongsprodukter och närproducerat i möjligaste mån. Det säljs närmare 200 000 flaskor rättvisemärkt vin om året och rättvisemärkt kaffe och te hör till basutbudet i många av S-gruppens restauranger och caféer.

Säkerhet på S-gruppens hotell

Säkerhetstänkande, riskkontroll och att höja den operativa säkerheten ingår i styrningen, verksamhetsplaneringen och själva verksamheten vid S-gruppens hotell och restauranger. Man iakttar de krav som fastställs genom lag på säkerhetsverksamheten och arbetar också frivilligt för att upprätthålla säkerheten.

Hotellpersonalen ges introduktion, utbildning och handledning i arbetets säkerhetsrutiner och lär sig att skydda gästernas säkerhet i eventuella hotsituationer. I varje skift arbetar personer som har S-gruppens säkerhetsintyg, Säkerhetspasset. Intyget är ett bevis på kunskaper om första hjälpen och inledande släckning samt om hur man förebygger säkerhetsrisker på hotellet.

På varje hotell finns en säkerhetsansvarig som bistår hotelledningen och cheferna att följa säkerhetskriterierna och upprätthålla säkerheten. De säkerhetsansvariga och hotelldirektörerna ger vid behov gästerna närmare information om säkerhetsåtgärderna på hotellet.

För att trygga säkerheten både för gästerna och i verksamheten är receptionen dygnet runt bemannad med personer som behärskar rutinerna för nödsituationer. Hotellen anlitar ett säkerhetsföretag, och i nödsituationer är det möjligt att tillkalla särskilt utbildad säkerhetspersonal. Genom passerkontroll säkerställer man att inga obehöriga rör sig i hotellbyggnaden. Hotellets entrédörrar låses och persontrafiken övervakas efter att restaurangerna stängt för att höja säkerheten för gästerna.

Utrymningsvägarna hålls alltid fria och väl skyltade, nöd- och säkerhetsbelysningen fungerar och nödutgångarna går att öppna. Personalen informerar gästerna vid eventuella nödsituationer. Informationen om SOS-numret, brandsläckarna, utrymningsvägarna och hotellets säkerhetsinstruktioner finns lätt tillgänglig i hotellrummen. Hotellets larm- och högtalarsystem testas varje år.

Hotellen har ett automatiskt brandlarmsystem som snabbt lokaliserar brandplatsen och säkerställer att hjälpen når fram snabbt. I varje hotellrum finns en brandvarnare med ljudsignal. Vid behov stärks brandsäkerheten med automatiska släckningssystem.

I hotellrummen har man fäst uppmärksamhet vid säkerheten när det gäller sängkläder, inredningsmaterial och möbler genom att välja brandskyddade material. Hotellet har också allergianpassade rum. Elapparaterna i hotellrummen har testats för elsäkerhet (CE-märkning).

Utbildad personal säkerställer livsmedelssäkerheten på hotellen.

Hotellen garanterar att gästernas integritet skyddas. Vid hantering och förvaring av gästernas personuppgifter följs lagstadgade krav.

Hotellen erbjuder gästerna möjlighet till säker förvaring av värdesaker samt säker parkering och bagageförvaring. I detta syfte har hotellen kameraövervakning, det finns säkra förvaringsboxar, dörrarna till rummen kan låsas inifrån och har dörröga och/eller säkerhetskedja.

Inom S-gruppen har man för den lagstadgade och frivilliga säkerhetsverksamheten utarbetat ett system för egenkontroll och kvalitetsrevision inom säkerheten. Systemet omfattar både en bedömning av den faktiska säkerhetsnivån samt granskningar som utförs regelbundet på hotellen av försäkringsbolaget och räddningsmyndigheterna. För krissituationer har man vid hotellen infört en ledningsmodell, inklusive kriskommunikation.