Transportation: railway station

To Kotka railway station 1,1 km.