Hem

Sök bokning

hotel-logo

Green Key

content-page-hero-image

Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­le har till­de­lats mil­jö­märk­ning­en Green Key.

Ho­tel­let har för­bun­dit sig att ta mil­jöns väl­må­en­de i be­ak­tan­de i all sin verk­sam­het.

Vi här på Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­le sik­tar mot ditt väl­be­fin­nan­de! Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­le till­de­lats mil­jö­märk­ning­en Green Key.

Över 20 Sokos Ho­tels har fått Green Key ser­ti­fi­ka­tet och vi ar­be­tar mot vår mil­jö­mär­ke varje dag. Vi för­sö­ker göra det en­kelt för dig att fort­sät­ta välja mil­jö­vän­ligt under din vis­tel­se, utan att mins­ka på din upp­le­vel­se.

Så här job­bar vi på Green Key ho­tel­len för en bätt­re miljö:

⦁ hela personalen är med och arbetar för miljöns bästa och som en del av jobbet får vi alla utbildning angående miljöfrågor.

⦁ Vi sorterar avfall noggrant och effektivt – produkter som kan återvinnas återvinns.

⦁ Vi effektiverar vattenförbrukningen: i köket diskar vi noggrant och effektivt, och i merparten av våra rum finns duschar och kranar som är vattensparande.

⦁ Vi använder miljömärkta rengöringsmedel. Vår städpersonal sköter även om att flaskor, glas och papper som lämnats i ditt rum sorteras och återvinns.

⦁ Belysningen sköts med energispar- och led lampor. Idag består minst hälften av lamporna av den här typen av lampor. Alltid då vi byter ut en lampa, väljer vi ett miljövänligt alternativ.

⦁ Vi förespråkar miljövänliga alternativ i trafiken: beroende av hotell vi erbjuder cyklar, sparkbräden, vandringsstavar, elbilar, rullskridskor, el-taxi bilar samt kommunala transportmedel och klara instruktioner för hur de kan användas. Vi väljer även själva miljövänliga alternativ då vi rör på oss.

⦁ Vi erbjuder alltid när- och ekologisk mat samt vegetariskmat i våra restauranger.

⦁ Vi håller alla maskiner från fastigheternas luftkonditionering till kylskåpen i gott skick och använder dem så energieffektivt som möjligt.

⦁ Vi informerar om vårt miljöarbete och betydelsen av det.

⦁ Vi uppmuntrar även våra kunder att delta i miljöarbetet. I varje rum finns det tips om hur du som hotellgäst kan arbeta för miljöns bästa.

⦁ Vi uppfyller dina önskemål: ifall du lämnar din handduk på kroken, byter vi inte ut den.

⦁ Vi hjälper er att njuta av vår underbara finländska natur: i varje hotell hittar du information om närbelägna naturdestinationer du kan besöka.

Så här kan du hjäl­pa na­tu­ren:

⦁ stäng duschen då du tvålar in dig eller tvättar håret använd tandglas då du tvättar tänderna

⦁ lämna handduken på kroken och använd den på nytt

⦁ släck all onödig belysning

⦁ kom ihåg att ta nyckelkortet med dig då du lämnar rummet, på det sättet släcks alla lampor i rummet

⦁ välj närproducerad-, ekologisk- eller vegetariskmat till frukost

⦁ ät alltid den mat du tagit på din tallrik

⦁ sortera skräp. Flaskor, papper och glas som du lämnat på bordet i ditt rum sorteras av hotellets städpersonal.

⦁ Bekanta dig med lokala sevärdheter till fots eller cyklandes, fråga hotell personalen om busstidtabeller och övriga möjligheter att använda kollektivtrafik

⦁ Ta trappor i stället för hissen