Menu

Täitunud on aasta Sokose hotellides majutumise süsinikdioksiidi heitkoguste kompenseerimist

Uudiskiri 22.11.2022

Sokos Hotels oli esimese hotellikett Soomes, kes liitus eraklientidele pakutava võimalusega heitkoguseid kompenseerida. Esimese aasta jooksul kogunenud rahaga on kaitstud ja istutatud metsi, loodud uusi süsinikdioksiidi sidujaid ning töötatud välja uuendusi süsinikdioksiidi sidumiseks.

 

Aasta tagasi novembris jõustus Soome raha kogumise seaduse (Rahankeräyslaki) muudatus, mis annab tarbijale võimaluse enda tekitatud kliimat mõjutavaid heiteid kompenseerida. Sokos Hotelsi hotellikett andis selle kompenseerimisvõimaluse oma klientidele kohe seadusemuudatuse jõustumisel.

 

- „Meie kliendid soovisid vabatahtlikku kompenseerimisvõimalust ja on selle ilmse rõõmuga vastu võtnud. Esimese aasta jooksul on kompenseeritud juba tuhandeid hotelliöid ja -hommikusööke. Kompensatsiooni pakkumine on loomulik jätk meie muljetavaldavale ja pikaajalisele vastutustundlikkusalasele tööle," ütleb arendusjuht Jukka Kaartinen SOK-i turismi- ja toitlustusvalkonna juhtkonnast.

 

Aasta jooksul hotellikülastajate tasutud kompensatsioonide abil seotud süsinikdioksiidi hulk vastab heitkogusele, mis tekib autoga üle miljoni kilomeetri läbimisel.

 

Sokos Hotelsis on kompensatsiooni maksumus praegu Soomes vaid 0,47 eurot öö ja Tallinnas 1,22 eurot. Hinnad põhinevad ühe hotellitoa keskmisel heitkogusel. Hinnad jäävad madalaks, sest kõikide Sokose hotellide kasutatav elekter pärineb taastuvatest allikatest ning hotellide energiatõhusust on aastaid parandatud. See tähendab, et kompenseerimiseks jäävad vaid kinnistu kütmisest ja hommikusöögist tulenevad heitkogused.

 

Kompensatsioon konkretiseerib kliendi jaoks tema enda süsiniku jalajälje vähendamist

Klientide makstav kompensatsioon tarbimise eest ei mõjuta S-grupi enda tehtavat kliimaalast tööd.

 

– „Kompenseerimine on hotelliklientidele pakutav lisateenus, millega kliendid saavad ise oma igapäevast süsinikujälge vähendada. Klientide makstav kompensatsioon ei kuulu S-grupi enda kliimaalaste eesmärkide hulka," rõhutab Kaartinen.  

 

S-grupi enda tegevusele seatud kliimaeesmärgid on ambitsioonikad. Aastatel 2015–2020 vähendas kaubanduskett oma tegevuse süsinikdioksiidi heitkoguseid juba 70 protsenti. Lisaks enda kliimaalastele tegevustele on S-grupp esitanud oma tarnijatele väljakutse vähendada nende süsinikdioksiidi heitkoguseid kokku miljoni tonni võrra. Üle saja ettevõtte on juba selle olulise väljakutse vastu võtnud.

 

Kliimaprojektide toetamine

Kompensatsiooniga kogutud vahenditest rahastatakse kliimaprojekte, mille käigus juba atmosfääri paisatud süsinikku seotakse näiteks metsadesse või pinnasesse. Sokos Hotelsi klientide kompensatsioonid on jagatud projektidele Euroopas, Aasias, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas.

 

- „Heiteid on muuhulgas kompenseeritud luues uut tüüpi süsinikdioksiidi sidumise merevetikate abil, metsastades alasid Keenias ja kaitstes suure sooala Indoneesias Borneo lõunarannikul," ütleb Kaartinen.

 

Sidumise tõhusus on teaduslikult kontrollitud ja sertifitseeritud. Sokose hotellide kompensatsioonipartner on Soome sihtasutus Compensate. Compensate on Soome sihtasutus, kelle kompensatsioonimudeli keskmes on märkimisväärne ülekompenseerimine, st süsinikdioksiidi seotakse atmosfäärist alati vähemalt sama palju, kui seda on tekitatud. Kõik projektid loovad alati lisaväärtust, st kompensatsioonitegevused peavad tõendatavalt suurendama süsinikdioksiidi sidumist.

 

Sokos Hotelsi abil teostatud kompensatsiooniprojektide ja tulemustega saate lähemalt tutvuda regulaarselt uuendatavast aruandest.

 

Lisainfo meediale:

SOK-i turismi- ja toitlustusvaldkonna arendusjuht Jukka Kaartinen, tel +358 010 76 82764

Lisateave projektide kohta, mida Sokos Hotelsi kliendid on toetanud hotellis viibimise kompenseerimisega:

Running Tide

Projekti Running Tide raames kasvatatakse Islandil merevetikaid miljonites puiduhakkest valmistatud poides. Vetikad seovad pinnavette jõudnud süsinikdioksiidi ja kui poi muutub piisavalt raskeks, vajub see merepõhja. Vetikaisse seotud süsinikdioksiid püsib merepõhjas sadu aastaid.

 

Lisaks kliimaga seotud kasule aitab projekt peatada ka merede soojenemist ja hapestumist, mis mõjutavad negatiivselt mere ökosüsteeme, näiteks mereloomi. Merede soojenemisest tingitud negatiivsed mõjud laienevad ka erinevatele kogukondadele ja inimestele, kelle elatusvahendiks on kalapüük. Projekt Running Tide toob seega palju kasu kliimale, mere ökosüsteemidele ja kaluritele. Projekti võib nimetada uuenduslikuks süsinikdioksiidi sidumise projektiks, mis on uutmoodi alternatiiv tavapärastele metsastamis- ja metsakaitseprojektidele.

 

TIST Keenia

TIST (The International Small Group and Tree Planting Program) on auhinnatud metsastusprojekt, mis toetab ka kestlikku arengut. Projekt toimib Keenias, Ugandas, Tansaanias ja Indias ning Keenias osaleb selles praegu üle 76 000 põllumajandustootja. Kõigist projektis TIST osalejatest on 35 000 naised. Projektis osalejad on seni istutanud üle 10,5 miljoni puu ja 4,5 miljoni puuistiku.

 

TIST toetab kõiki ÜRO säästva arengu eesmärke. Projektis osalevad põllumajandustootjad on maa ja istutatud puude omanikud ning võivad vabalt valida, milliseid puuliike istutada. Osalejatele makstakse iga istutatud puu eest kaheksa dollarit ning nad saavad ka projekti raames müüdud süsinikdioksiidi krediidi tulust 70 protsenti.

 

Rimba Raya

Rimba Raya projekti raames kaitstakse 47 237 hektarit asustamata märgalasid Borneo lõunarannikul Indoneesias. Kuigi märgalad katavad vaid umbes kolm protsenti Maa pinnast, seovad need kaks korda rohkem süsinikdioksiidi kui kõik maailma metsad kokku.

 

Ilma selle kaitseprojektita oleks märgala kasutatud palmiõliistandusena, sel juhul oleks ala lagedaks raiutud, kuivendatud ja põletatud. Piirkond pole mitte ainult suur süsinikdioksiidi siduja, vaid seal toimib ka orangutanide kaitseprojekt ja seal elab veel 50 ohustatud liiki. Tõenäoliselt poleks need liigid selles piirkonnas säilinud, kui märgala oleks muudetud palmiõliistandusteks.