Menu

Kasutustingimused

Kasutustingimused

 Internetiteenuse sokoshotels.fi kasutustingimused

Internetiteenuse sokoshotels.fi kasutustingimused

25.03.2013

SOK halduses oleva internetiteenuse sokoshotels.fi kasutamine eeldab, et kasutaja täidab käesolevaid internetiteenuse sokoshotels.fi kasutustingimusi. Internetiteenus sokoshotels.fi koosneb mitmest kompleksteenusest. Eraldi teenusekomplektidel võivad olla lisaks käesolevatele kasutustingimustele omaette kasutustingimused, millest teatatakse teenuse kasutamisel või sellega liitumisel.

Toetatud brauserid, viimased variandid:

Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari

 

Autoriõigused
Internetiteenuse sokoshotels.fi sisu, sealhulgas pildid, tooteandmed, kaubamärgid, tootemärgid, äritunnused jne. on SOK või kolmanda isiku omand, mida kaitsevad autoriõiguse seadus ja muud seadused. SOK on reserveerinud kõik õigused internetiteenusele sokoshotels.fi ja selle sisule, kui käesolevates kasutustingimustes või internetiteenusega seoses ei ole öeldud teisiti.

Lehel olevatel kaardipõhjadel on kasutatud OpenStreetMap'i andmeid © OpenStreetMap contributors

Kasutaja õigused ja kohustused
Internetiteenust sokoshotels.fi on lubatud vaadata, sirvida ning printida kasutaja isiklikuks tarbeks. Kasutajal ei ole õigust ei täielikult ega osaliselt kopeerida või muul viisil jäljendada, edastada, jagada või salvestada internetiteenuse sokoshotels.fi sisu ega kasutada nimetatud saidil olevaid pilte, tooteandmeid, kauba- ja tootemärke, äritunnuseid või muud materjali ilma SOK eelneva kirjaliku loata. Teksti ega pilte ei tohi kasutada kaubanduslikel eesmärkidel.

Internetiteenuse sokoshotels.fi vahendusel avaldatud teadaandeid on lubatud kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel, tingimusel, et sealjuures viidatakse infoallikale.

Vastutus internetiteenuse ja selle sisu eest
SOK ei taga internetiteenuse sokoshotels.fi vahendusel edastatavate andmete õigsust või usaldatavust. Toodete hinnad, pildid, tooteandmed, info toodete kättesaadavuse kohta ning kogu muu teenuse kaudu vahendatav materjal avaldatakse ilma garantiita.

SOK ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mida internetiteenuse kaudu avaldatavad andmed võivad põhjustada.

SOK jätab endale õiguse muuta millal tahes, ilma ette teatamata ning mis tahes põhjusel internetiteenuse sokoshotels.fi kasutustingimusi, kujundust, sisu, kättesaadavust, samuti pakutavaid teenuseid või muid internetiteenuse omadusi.

SOK ei garanteeri internetiteenuse sokoshotels.fi katkestusteta või häireteta toimimist ega vastuta selle kättesaadavuse eest. Kui kohustavad õigusaktid ei näe ette teisiti, ei vastuta SOK internetiteenuse kasutamisest, tõrgetest vm internetiteenusest tingitud võimalike kahjude eest.

Kolmandate poolte teenused
Internetiteenuses sokoshotels.fi võib olla linke, mis viivad kolmandate poolte omanduses või halduses olevatele saitidele. Neile saitidele siirdudes peab kasutaja esmalt tutvuma vastava saidi kasutustingimustega ja neid aktsepteerima. SOK-l ei ole võimalik mõjutada nende saitide sisu, mille koostaja või väljaandja on keegi muu kui SOK, ning SOK ei vastuta ka nimetatud kolmandate poolte hallatavate saitide toimimise, sisu või muude omaduste eest.

Internetiteenuses sokoshotels.fi võidakse kasutada tehnikaid, mis nõuavad kolmandate poolte toodetud rakenduste ja lisaomaduste paigaldamist. SOK ei vastuta kasutaja poolt installeeritud kolmandate poolte rakenduste ja lisaomaduste toimimise, neist tingitud häirete ja vigade või muude nendega seotud või neist tulenevate kahjude eest.

 

Küpsiste (cookies) kasutamine

Küpsis on terminalseadme brauserile saadetav väike tekstifail, mis sisaldab anonüümset identimisnumbrit. Küpsised ei kahjusta terminalseadet ja nende abil kogutavate andmete kaudu ei ole võimalik üksikuid kasutajaid identida. SOK kogub küpsistega teavet seoses teenuste kasutamise, kasutuskordade ja muu statistikaga ning me võime seda infot töödelda ja analüüsida. Küpsiste kasutamise eesmärk on analüüsida ja arendada teenuseid kasutajasõbralikumaks. Kasutame küpsiste töötlemiseks analüütikaprogramme ning kasutaja kohta ei koguta mingeid isikuandmeid. Küpsiste abil jälgime muuhulgas, kui kaua lehekülgede üleslaadimine aega võtab ja millist infot kasutajad otsivad. Teeme kindlaks lehekülgede sellised osad, mis ei toimi just nii nagu peaks, et saaksime asja parandada. Küpsiseid kasutatakse ka reklaami tõhususe mõõtmiseks. SOK eeldab küpsiste kasutamisega nõustumist, et saaksid kasutada SOK elektroonilisi teenuseid.

Me võime kasutada lehtede kasutamise kohta kogutud infot ka brauserile suunatud reklaami või teemade koostamiseks. Võime luua sihtgruppe selle alusel, millistel veebilehtedel teatud brauserid on käinud. Neile sihtgruppidele võidakse edastada neid tõenäoliselt huvitavaid reklaame või teemasid. Võime kasutada segmentide loomisel koostööpartnereid ja muudelt lehtedelt kogutud käitumisandmeid.

Kasutaja võib küpsised brauseri seadetest kustutada. Kustutades küpsiseid korrapäraste vaheaegade tagant, vahetab kasutaja oma tunnust, mille alusel moodustub kasutajaprofiil. Küpsiste kustutamine ei lõpeta siiski täielikult info kogumist, vaid pigem nullib varasema. Kasutaja nõustub sellega, et teatud teenuste puhul võib küpsiste kasutamise takistamine siiski mõjuda teenuse funktsionaalsusele.

Kolmandad pooled, näiteks reklaamijad ja reklaamivõrgustikud võivad suunata reklaami kasutaja tõenäoliste huvivaldkondade alusel. Kui kasutaja ei taha, et need kolmandad pooled suunavad reklaami vastavalt kasutaja huvivaldkondadele, võib ta seda takistada allpool olevate linkide kaudu. Pärast niisugust takistamist näidatakse lehekülje külastajale reklaami, kuid see ei ole valitud tema huvivaldkondade järgi.

  • Adformi suunamist saab takistada siin
  • Google´i suunamist saab takistada siin
  • Facebooki suunamist saab takistada siin
  • Muude kolmandate poolte suunamist saab takistada siin

Kasutaja saab lisainfot brauseri kasutamisel põhineva reklaami suunamise kohta Your Online Choices veebilehelt.

Foorumid, blogid ja kommentaarid
Foorumid, blogid ja kommenteerimisvõimalused on mõeldud konstruktiivseks ja asjalikuks mõttevahetuseks. Kõik kirjutajad on kohustatud järgima internetiteenuse reegleid. SOK ei teosta eelkontrolli andmete üle, mis ilmuvad vestlustes, blogides ja kommentaarides. SOK kustutab vajadusel informatsiooni, millega rikutakse kasutustingimusi, teenuse reegleid ja juhiseid, seadust või head tava, kui rikkumine on SOK-le teatavaks saanud.

SOK ei vastuta kasutajate ja blogijate kirjutiste või neist tulenevate tagajärgede või kasutajate poolt teenusekeskkonda sisestatud või manustatud info eest. Vestlustes, kommentaarides ja blogides avaldatud tekstide eest vastutab teksti postitaja. Kasutaja peab arvestama, et seadust rikkuvate postituste eest võidakse ta võtta juriidilisele vastutusele.

Blogijad ja kasutajad peavad koos kirjutistega teatama ka oma e-posti aadressi. Seda aadressi ei kasutata turunduslikel eesmärkidel. SOK-l on õigus võtta blogijate ja kasutajatega kontakti seoses nende kirjutiste sisuga.

Vestlustes, blogides ja kommentaarides on keelatud:

- õhutada kuriteole või vägivallale;
- esitada kohatuid ja solvavaid kommentaare teiste vestlejate kohta või kirjutada rassistlikke tekste;
- esitada seadusevastast, solvavat või pornograafilist materjali;
- luua linke failidele või saitidele, mis sisaldavad kuritegelikku, solvavat, seadusevastast, rassistlikku või pornograafilist materjali;
- avaldada eraisikute isikuandmeid või fotosid ilma kõnealuste isikute nõusolekuta;
- kasutada autoriõigustega kaitstud materjali või kopeerida teksti otse muudest väljaannetest;
- turundada või reklaamida tooteid või teenuseid;
- saata sama sõnumit mitu korda või lisada uuesti juba kustutatud sõnumit.

Kui kasutaja märkab, et neid reegleid rikutakse, palume sellest teatada, klõpsates teatenuppu, mis on nähtaval iga sõnumi juures.

©SOK 2008
aadress: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
Y-tunnus: 0116323-1
sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi

Toad ja inimesed


Kustuta Tuba

Tuba

Täisk.

Laps (3–15 a)

3–15-aastased lapsed magavad lisavoodis

Laps (0–2 a)


1
2
3
4
+ Lisa lapsi (0-2 a)

+ Lisa tuba