Home

Search reservation

Autoriõigused

Sokos Hotels -veebilehtede sisu, kaasa arvatud kaubamärgid, tootemärgid, firmatunnused jne, on SOK või kolmanda isiku omand, mis on kaitstud autoriõigusega jm õigusaktidega. Kõik õigused veebilehtedele ja nende sisule on reserveeritud, kui käesolevates tingimustes või veebilehtedel pole öeldud teisiti. Kasutajal ei ole õigus, ei täies mahus ega osaliselt, ilma eelnevalt antud kirjaliku loata kopeerida ega jäljendada veebilehti või nende sisu, edasi anda, levitada või salvestada lehtedel olevat materjali, kasutada neil olevaid kaubamärke jm firmatunnuseid. Teksti- ega pildimaterjali ei ole lubatud kasutada kaubanduslikul eesmärgil.

Pressiteateid jm publikatsioone ja avalikuks kasutamiseks mõeldud dokumente on lubatud kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel, eeldusel, et kasutamisel näidatakse ära teabe allikas.

Sokos Hotels veebilehti on lubatud vaadata, sirvida ja välja printida kasutaja isiklikuks tarbeks.

Lehel olevatel kaardipõhjadel on kasutatud OpenStreetMap'i andmeid © OpenStreetMap contributors