Avaleht

Otsi broneeringut

Andmekaitsejuhendid

S groupi hotellide ja restoranide privaatsuspoliitika

Töötleme S-rühmas isikuandmeid eesmärgiga pakkuda sulle võimalikult head teenust. Me säilitame hotelli- ja restoraniklientide, äripartnerite ja oma personali isikuandmeid. Isikuandmete hulka kuuluvad näiteks eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber ja teenuse kasutamist puudutav teave.

Oleme S-rühmas korraldanud isikuandmete töötlemise erinevates registrites vastavalt andmete kasutusotstarbele. Näiteks S-Card püsikliendiregistri andmeid kasutatakse vaid püsikliendisuhte haldamiseks.

Enamikku meie hotellide ja restoranide poolt kasutatavaid registreid haldab SOK Matkailu- ja ravitsemiskauppa keti keskne juhtimisüksus. Samasl ajal on ka võimalik, et meie allüksused tegutsevad oma isikuandmete registrite iseseisvate vastutavate töötlejatena.

Isikuandmete töötlemine

Milliseid isikuandmeid me sinu kohta kogume

S-rühma isikuregistrites töödeldakse klientide, personali ja äripartnerite isikuandmeid. Igas registris töödeldavad andmed tuginevad vastava registri andmete kasutusotstarbele. Töötleme isikuandmete registrites vaid kasutusotstarbe seisukohalt vajalikke andmeid.

Milleks me sinu isikuandmeid kasutame

Kasutame S-rühma andmeregistrite andmeid igas registris eraldi määratletud eesmärgil. Need eesmärgid võivad registrist sõltuvalt olla näiteks kliendisuhte haldamisega seotud tegevused.

Kust me sinu isikuandmeid saame

S-rühma isikuandmete registris on peamiselt sinu enda antud andmed, mille sa sisestad hotelli broneerides või restoranis lauda kinni pannes

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemiseks S-rühma isikuandmete registris on mitu õiguslikku alust, nagu seadus, leping, sinu nõusolek või õigustatud huvi..

Kes töötleb sinu isikuandmeid

Teie isikuandmeid töötlevad ainult need S-grupi töötajad ja meie teenusepakkujad, kelle tööülesandeks on teenuste rakendamine. Käsitleme teie isikuandmeid hoolikalt ja järgime häid andmetöötlustavasid.

Meie alltöövõtjad hoolitsevad muuhulgas meie broneerimis- ja klienditeenindussüsteemide hoolduse, püsikliendisüsteemide tehnilise hoolduse, digiteenuste arendamise, andmete salvestamise, maksete käsitlemise, arvete esitamise, andmehalduse, kliendisuhete haldamise kommunikatsiooni eest. , meie klientide tagasiside süsteemid ning turundus ja kliendisuhtlus.

Lisaks saame oma külaliste infot üle anda oma partneritele juhtudel, kui ostetud teenuse osutamine seda nõuab. Näiteks saab teatripaketi broneerinud klientide nimed üle anda teatripiletid kohale toimetajale.

Nende ettevõtetega sõlmitud lepingute kaudu garanteerime, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt seadustele.

Lisainfot kõigi andmetöötlusega seotud küsimuste kohta leiab iga isikuandmeregistri andmekaitsetingimustest.

Kliendiregister

S-Cardi püsikliendid

Ärikliendid

Sporttiklubi

Kodumaiste reisikorraldajate klubi

Kliendisündmused

Pöördumise blanketid

Müügiteeninduse kõnesalvestus

Veebilehed ja rakendused