Menu
Sustainable Travel Finland  sokos hotels oulu

Original Sokos Hotel Arina pälvis märgise Sustainable Travel Finland

Tunnustusena säästliku turismi nimel tehtud väärtusliku ja pikaajalise töö eest pälvis Oulu Osuuskauppa Arina hotellikompleks Original Sokos Hotel Arina jaanuari lõpus märgise Sustainable Travel Finland. Visit Finlandi välja töötatud programm Sustainable Travel Finland (STF) aitab Soome turismiettevõtetel jätkusuutlikke ja vastutustundlikke praktikaid omaks võtta. STF-programmi läbinud ja kriteeriumidele vastavad ettevõtted saavad märgise Sustainable Travel Finland ning nende tegevust jälgitakse ja kontrollitakse regulaarselt. STF-märgis aitab tarbijatel vastutustundlikke turismiettevõtteid leida.

Osuuskauppa Arina ja selle ettevõtted, nagu Original Sokos Hotel Arina, tugevdavad oma tegevusega piirkonna elujõudu, edendavad piirkonna ettevõtete omavahelist koostööd ja kindlustavad teenuste kättesaadavust nii kasvukeskustes kui ka hajaasustusega piirkondades. Programmi Sustainable Travel Finland raames on Original Sokos Hotel Arina inimesed konkretiseerinud oma tegevust ökoloogilise, majandusliku, sotsiaal-kultuurilise ja eetilise vastutuse kaudu. Lisaks on hotelli tegevuses tulnud mõelda mh külastuskogemuse arendamisele, oma tegevuse mõjust kasutatava infrastruktuuri kestlikkusele, kliimamuutustega kohanemisele ja nende leevendamisele ning kohaliku kogukonnaga arvestamisele oma äritegevuse osana.

– Original Sokos Hotel Arinas on säästlik turism ja vastutustundlikkus meie igapäevases tegevuses ja kõigis valdkondades esikohal. Vastutustundlikkust oleme intensiivselt arendanud juba aastaid, ütleb Original Sokos Hotel Arina hotellidirektor Päivi Kaarlela.

– STF-programm on tekitanud palju mõtteid ja ideid tulevikus arendamist vajava kohta. Nende hulka kuuluvad turismi kestlikkusmõõdikute loomine, klientide tõhusam kaasamine ja arvukate oluliste tegude kommunikeerimine, loetleb Kaarlela tunnustuse eelduseks olevaid teemasid.

– Märgise Sustainable Travel Finland saamiseks on aastaid tehtud eeltööd Green Key-keskkonnasertifikaadi raames, mis meie hotellil on alates 2016. aastast. Jätkates seda Green Key-märgise tööd ja STF-märgise raames jätkub ka vastutustundlikkuse terviklikku arendamine, ütleb hotellijuht Tiina Uusikartano.

– Teeme igal aastal uusi arenguplaane, mille järgi toimime. Arendamine hõlmab paljusid valdkondi, näiteks liikumisharrastuse edendamine töökoha rattahoolduspunktide abil, toiduraiskamise vähendamine rakenduse Resq abil ning mitmekülgse koostöö arendamine ja tegemine kohalike kogukondade ja ettevõtetega, lisab hotelli vahetusevanem Elina Muhonen.