Menu
Green Key, ökoloogilisus, keskkonnasõbralikkus, roheline

Lappee Green Key – kuulub töö juurde

Original Sokos Hotel Lappee on Green Key-märgisega hotell.
 
Green Key vastutustundlikkus hõlmab majanduslikku jätkusuutlikkus, sotsiaalset vastutust, sotsiaal-kultuurilist ja ökoloogilist kestlikkust.  
 
Hotell Lappee, mis on S-grupi ja Etelä-Karjalan Osuuskauppaa osa, soovib oma tegevusega toetada majanduslikku jätkusuutlikkust ja kanda oma osa sotsiaalsest vastutusest.
 
Lappee tegeleb piirkonna säästva turismi planeerimise ja arendamisega koostöös kohaliku turismiorganisatsiooniga GoSaimaa.
 
Osuuskauppaa Eekoo 5-aastase strateegia (2021–2025) üks oluline teema on vastutustundlikkus. Vastutustundlikkus on osa meie igapäevaelust sotsiaalse, personali-, keskkonna- ja finantsvastutuse vaatenurgast. Vastutustundlikkus on osa meie igapäevaelust, näiteks mõõdame hommikusöögi- ja restoranijäätmeid ning pakume personalile terviklikke töösuhteid.
 
Kohtleme tööotsijaid, töötajaid, kliente ja huvigruppe õiglaselt ja seadusi järgides. Konkurentsis järgime häid äritavasid. Hanked kavandatakse ning selle juures pööratakse tähelepanu toote eetilisele valmistamisele, elutsükli pikkusele, vastupidavusele ja ka ringlussevõetavusele. Eesmärk on hankida kohalikke või kodumaiseid tooteid.
 
Soovime edendada kohaliku kultuuri heaolu. Tõstame kultuuri ja isegi konkureerivaid kohalikke ettevõtteid esile näiteks sotsiaalmeedias teemaviitega #reasontocome. Müüme ka nt kohalike partnerite tegevusi, näiteks Karelia Linesi kruiisipileteid. Minibaarides müüakse Lappeenranta väikefirma Micaro Makeisten Karjala komme, hommikusöögiks pakutakse Rikkilä pagariäri kohalikku värsket leiba, Venni & Rossos on müügil kohaliku Tuju pruulikoja karastusjoogid. 
 
Püüame kasutada energiat mõistlikult. Veetarbimist püüame vähendada ka tehniliste lahendustega. Prügi sorteerimist täiustatakse meie partnerite pakutavate võimaluste piires. Püüame toiduraiskamist vähendada veelgi detailsema planeerimisega ning vajadusel kasutame ResQ Cubi (hommikusöök, Coffee House). Lappee hommikusöök pälvis 2021. aasta tunnustuse ja ResQ Klubi sertifikaadi, mis tähendab, et tegutseme vastutustundlikult ja minimeerime toiduraiskamist nii palju kui võimalik. 
 
Vastutustööst saate osa võtta ka teie kliendina, näiteks hüvitades hotelliarve tasumisel oma külastuse süsinikujälge, sorteerides prügi ja pöörates tähelepanu toiduraiskamise vähendamisele hommikusöögi ajal, võttes ainult seda mida sööte. Väikesed teod on suured sammud meie ühise keskkonna kaitsmiseks. 
 
Teeme seda koos – aitäh hoolimast!