Menu

Kotka Seurahuone ja Kouvola Vaakuna pälvisid märgise Sustainable Travel Finland

Kymen Seudun Osuuskauppa Original Sokos Hotel Seurahuone Kotkas ja Original Sokos Hotel Vaakuna Kouvolas on saanud märgise Sustainable Travel Finland, mida annab välja Visit Finland. Need tunnustused on tõestuseks hotellide pikaajalisest ja kvaliteetsest tööst vastutustundliku turismi nimel.
 
Sustainable Travel Finland (STF) on riiklik kestliku turismi programm, mida juhib Visit Finland. See võtab igakülgselt arvesse vastutustundlikkuse eri aspekte – ökoloogilist, sotsiaal-kultuurilist ja majanduslikku kestlikkust. 
 
STF-märgis aitab reisijatel tuvastada sihtkohti, kus vastutustundlikku tegevust võetakse tõsiselt Selle pälvivad ainult need, kes on läbinud programmi Sustainable Travel Finland, samuti hinnatakse märgise saanuid regulaarselt. Hotellide Vaakuna ja Seurahuone märgised kehtivad kuni 28. veebruarini 2024.
 
- Märgis Sustainable Travel Finland on käegakatsutav tõend selle kohta, et Original Sokos Hotel Vaakuna Kouvolas ja Seurahuone Kotkas on pühendunud vastutustundlikule tegevusele ja astuvad konkreetseid kestliku arenguga kooskõlas olevaid samme. Vastutustundlikkus ei ole moetrend, vaid ainuõige tegutsemisviis. Reisijad ja reisikorraldajad ootavad, et ettevõtted hoolitsevad oma tegevuses kestliku arengu põhimõtete järgimise eest, ütleb avalik-õiguslik organisatsiooni Business Finland koosseisu kuuluva Visit Finlandi vastutustundliku turismi ekspert Hanna Muoniovaara.
 
Pälvitud märgis on suurepärane saavutus ja tunnustus mõlema hotelli pikaajalise vastutustundlikkusalase töö eest. Nii Seurahuonel kui ka Vaakunal on aastaid olnud maailma juhtiv keskkonnamärgis Green Key. Hotellides pööratakse tähelepanu nt energia ja vee säästmisele, jäätmekäitlusele ja toiduraiskamise minimeerimisele. Eelistatakse kasutada ökomärgisega tooteid ja kestlikult toodetud toitu. Arendustöö väljendub ka personali kõrgel tasemel vastutustundlikkusalastes oskustes. 
 
Kymenlaaksos on nüüdseks märgise Sustainable Travel Finland saavutanud viis majutus- või turismisihtkohta. 
- Märgis Sustainable Travel Finland on eeskujuliku ja sihipärase vastutustundlikkusalase töö osana suurepärane saavutus, millel on positiivne mõju ka meie turismipiirkonna mainele. Soovime julgustada kõiki Kymenlaakso turismiettevõtjaid oma tegevust arendama, sest oleme pühendunud kestliku turismi edendamisele meie maakonnas. Turismiettevõtete toetamiseks on loodud näiteks tasuta Kymenlaakso kestliku turismi strateegia, mille abil alustada, räägivad Visit Kotka-Hamina turismidirektor Ekaterina Miettinen Kouvola linna kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kirsi Vainio.