Päikesepaneelide Solo Sokos Hotel Lahti Seurahuones
Solo Sokos Hotel Lahti Seurahuones kasutatav vesi soojeneb hotelli oma päikesepaneelide abil

Kõigile Sokos Hotelsi ketti kuuluvad hotellidele on omistatud Green Key keskkonnasertifikaat

Kõigile Sokos Hotelsi ketti kuuluvad hotellidele on omistatud Green Key keskkonnasertifikaat. Keskkonnasõbralikud liiklusvahendid ja päikesepaneelid hotelli katusel on näited mitmekülgsest keskkonnateadlikust tegevusest.

Sokose hotellides on juba pikka aega, mitmekülgselt ja süstemaatiliselt tegutsetud keskkonnateadlikult.  „Iga hotell on leidnud enda jaoks sobiva ja südamelähedase keskkonnasõbraliku tegevuse," ütleb Green Key programmijuht Marketta Viljasaari. „Tänu suure hotelliketi võimalustele võivad ka väikestest igapäevatöödest saada suured keskkonnateadlikud teod," rõõmustab Viljasaari.

Tõukerattad ja räätsad klientide kasutuses

Oluline osa Green Key tegevusest on klientide juhendamine keskkonnateadlikul matkamisel. „Näiteks innustame oma kliente kasutama keskkonnasõbralikke liikumisvõimalusi.  Kõigis meie hotellides on võimalik laenutada keskkonnasõbralikke transpordivahendeid, jalgratastest tõukeratasteni või räätsadest suuskadeni.  Lisaks pakume oma külastajatele suusa- ja matkaradade ning linnakaarte. Elektriautodega kliendid saavad üha sagedamini oma sõiduvahendeid laadida Sokos hotellide laadimispunktides", lisab Sokose hotellide kontseptsioonijuht Janina Nurmela.

Ka oma töötajaid kaasatakse liikumisse, korraldades muu hulgas trepijookse või innustades töösõitudel jalgratast kasutama.

Solo Sokos Hotel Lahti Seurahuones kasutatav vesi soojeneb hotelli oma päikesepaneelide abil

Üks hotelliketi ja kõigi Soome hotelliüksuste eelkäijaid on Solo Sokos Hotel Lahti Seurahuone, mille katusele paigaldati päikesepaneelid 2014. aastal.  Päikesepaistelisel suvel soojeneb kogu hotelli vesi päikesepaneelide toodetud energia abil.

Hotell on seniajani kõige suuremal määral päikesepaneelide abil sooja tootev Green Key hotell Soomes.

Päikesepaneelide toodetud energiat saab suunata ka põrandakütteks või soojakiirgurite tarbeks, millega tagatakse kogu energia ärakasutamine.

Keskkonnaalane arendustöö jätkub. Aastavahetusel võeti kasutusele kanalisatsioonivee soojussalvestussüsteem, mille tootlikkus on võrreldes päikeseenergia omaga koguni kümnekordne.

„Oleme tõepoolest uhked selle üle, et nelja aasta jooksul on kõik meie hotellid kaasatud Green Key keskkonnasüsteemi. Kuid töö ei ole sellega veel lõppenud. Järgmine selge siht on toidukao vähendamine kuni 15% 2020. aasta lõpuks," lubab Nurmela.


Lisainfo:

Kontseptsioonijuht Janina Nurmela, Sokos Hotels, tel 010 76 82878, janina.nurmela@sok.fi

Programmijuht Marketta Viljasaari, Green Key Finland, tel 045 600 9250, marketta.viljasaari@feesuomi.fi

Green Key

Praktikas tähendab see muu hulgas töötajate ja klientide keskkonnaalase teadlikkuse suurendamist ning näiteks elektri- ja veekasutuse ja majutustegevusega kaasneva keskkonda koormava mõju vähendamist. Green Key sertifikaadiga ettevõtted saavad õiguse kasutada rahvusvaheliselt tuntud Green Key märgist ning programmituge oma keskkonnaalasele tegevusele ja teavitustööle.

Green Key sertifikaadiga majutusasutuste igapäevaste keskkonnaalaste tegevuste hulka kuuluvad näiteks säästlik energia ja vee tarbimine, jäätmete vähendamine ja taaskasutus, lähiümbruse, taimsete ja ökotoodete pakkumine ning klientidele võimaluse loomine keskkonnasõbralikuks liikumiseks ja loodusmatkadeks.  Green Key sertifikaat on omistatud juba 2900 majutusasutusele 57 eri riigis.

www.greenkey.fi