Menu
Vastutustundlikkus Sokose hotellides

Keskkond

Kõikidele meie hotellidel on Green Key sertifikaadid. Vähendame oma energiatarbimist vastavalt S-grupi kõrgetele eesmärkidele ja panustame taastuvenergia tootmisse.
Soome puhas vesi on väärtuslik loodusvara ja värske janukustutaja meie klientidele. Kasutame vett vastutustundlikult ja kontrollime veetarbimist väga täpselt. Taaskasutus ja plasti vähendamine on meie igapäevase pideva arendustöö eesmärk.