Menu
Turvalisus on südameasi

Turvalisus on südameasi

Kõigis Sokose hotellides on olemas ohutuse tagamise plaan kehavigastuste ja materiaalsete kahjude ning õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhuks. Turvaküsimustes järgitakse seadustega kehtestatud nõudeid, kuid lisaks sellele pööratakse omaalgatuslikku tähelepanu näiteks ohtude ennetamisele. Hotellitubade sisustuses ja voodipesuna kasutatakse süttimiskindlaid materjale. Hotellides on kasutusel automaatne tulekahjusignalisatsioon, mille abil on võimalik tulekahju kiiresti lokaliseerida.

Hotellide evakuatsiooniteed on tubades olevatel infotahvlitel selgesti märgistatud ning personal kontrollib regulaarselt, et evakuatsiooniteed oleksid takistustest vabad. Häire- ja valjuhääldisüsteeme testitakse igal aastal ning hotellides korraldatakse regulaarselt evakuatsiooniõppusi.

Kantakse hoolt hotelli klientide vara eest. Iga klient saab soovi korral oma kasutusse seifi, turvalise parkimisplatsi ja reisipagasi hoiukoha. Hotellitoa uksel on turvalukk ning uksesilm ja/või turvakett. Kõikides hotellides on kasutusel video- ja liikumisvalve. Hotellis ööbivate külaliste kohta ei anta teavet kõrvalistele isikutele. Kliendiliftid pannakse ööseks lukku, nii et need töötavad üksnes hotellielanike kasutada olevate võtmekaartidega. Vajaduse korral saab meie personal kutsuda kiiresti abi spetsiaalsete väljakutsenuppude abil.

 

Turvakoolitus

Kõikides hotellides on turvaspetsialistid, kes osalevad igal aastal ühepäevastel turvakoolitustel. Evakuatsiooniõppusi tehakse Sokose hotellides 2–3-aastaste vahedega, teooriaosa korratakse igal aastal. Hotellide juhtgruppidele tehakse kriisijuhtimise treeninguid kolmeaastaste vahedega. Lisaks korraldatakse hotellides defibrillaatori kasutamiskoolitusi ja turvaringkäike. Personal käib turvaspetsialisti juhtimisel läbi hotelli eri osakonnad ja tutvub niimoodi oma töökoha turvameetmetega, et olla valmis võimalikeks eriolukordadeks.

 

Toiduainete ohutust valvatakse Oiva ettekannetega

Toiduainete ohutuse tagamine on S-grupi restoraniäri esmatähtis osa. Restoranides jälgitakse toiduainete ohutust Oiva ettekannetega. Oiva on toiduainete ohutuse valvamise kontrollandmete avalikustamissüsteem, mida koordineerib toiduohutusamet Evira. Oivat järgivaid kontrollimisi sooritavad omavalitsuste toiduohutuse kontrollijad järelevalvekava kohaselt. Kontrolli tulemusi on avaldatud Oiva ettekannetes alates 2013. aasta maikuust.

Oivas hinnatakse ettevõtte toiduohutust (nt toiduhügieeni ja tooteohutust) naerunäoga.

Oiva ettekannet saab lugeda siit: www.oivahymy.fi